Folkeafstemninger om traktaten

Den 20. februar 2005 stemte spanierne som de første EU-borgere om den nye forfatningstraktat. Læs mere om Spanien og de andre folkeafstemninger.

Den 20. februar 2005 stemte spanierne som de første EU-borgereom den nye forfatningstraktat.

Medtraktaten bliver det muligt at melde sig ud af EU.

Modstanderne mener, at traktaten vil omskabe EU til ensuperstat.

Tilhængerne siger, at den vil forenkle EU'sbeslutningeprocesser.

Traktatenbestår af 460 artikler.

Den blevunderskrevet i Rom i oktober 2004 af EU's stats- ogregeringschefer.

Traktatener udarbejdet af EU-konventet, der bestod af folkevalgte fra heleEU.

Traktatenskal ratificeres af alle EU-lande senest i 2006EU-forfatningstraktaten

Skal ratificeres af alle 25-EU-lande

Forfatningen skal ratificeres af hvert af de 25 EU-lande for atkunne træde i kraft. De færreste iagttagere lægger dog skjul på, atet fransk eller et britisk nej er værre end et dansk eller etlitauisk - eller østrigsk for den sags skyld.

Selvom det dog fortsat er uklart hvad der kommer til at ske,hvis et land stemmer nej.

Særlig opmærksomhed mod Frankrig

En af de afstemninger, der ventes med spænding er den franske.

- Jeg er ikke i tvivl om at ja’et vil sejre. Jeg har tillid tilfranskmændenes gode fornuft, siger den franske regeringschef JeanPierre Raffarin til avisen Liberation.

Den 29.maj skal franskmændene stemme. Den franske regeringspopularitetskurve er for nedadgående, og der er frygt for atutilfredse franske vælgere vil stemme nej for at strafferegeringen.

Samtlige meningsmålinger de seneste uger har vist etnej-flertal, og der er stigende bekymring blandt de franskeja-sigere.

Kort over EU-landeneNoglelande holder folkeafstemning, mens andre lader parlamentet vedtagetraktaten.Vedtagelse af traktaten

Ingen afstemning i Tyskland

I Tyskland skal der ikke være folkeafstemning. Den tyske forfatningfra 1949 tillader ikke folkeafstemninger. Flere tyske politikerehar agiteret for at lave en forfatningsændring for at gøre detmuligt.

Men senest har det regerende socialdemokrati SPD afvist enfolkeafstemning. I stedet bliver det den tyske forbundsdag der medto-tredjedeles flertal skal vedtage forfatningen.

Det meget EU-skeptiske Storbritannien vil formentlig holdeafstemning næste år.

Parlamenterne i Ungarn, Litauen, Slovenien, Italien ogGrækenland har ratificeret traktaten. Europa-Parlamentet vedtog ibegyndelsen af januar traktaten med et stort flertal.

Traktaten skal til afstemning i Danmark den 27.september2005.

Forfatningstraktaten træder ikraft2005/juliDet ventes at Frankrig og Hollandholder afstemning omForfatningstraktaten.2005/AprilSpanien stemmer omforfatningstraktaten.2004/OktoberPå topmødet i Bruxelles opnårStats- og regeringscheferne enighed om "Traktat om en forfatningfor Europa".2004/MajTerrorangreb i Madrid. På ettopmøde beslutter EU, at forhandlingerne om traktaten skalfortsætte.2003/DecemberForhandlingerne omforfatningstraktaten begynder under ledelse af det italienskeEU-formandskab.2003/JuniEU-Konventets medlemmer diskutererpræsidiets udkast.2003/MajEU-Konventet holder sit førstemøde. Derefter følger månedlige møder frem til juni2003.2001/DecemberRegeringskonference i Nice: Vejenbanes for dannelsen af Konventet.2006/NovemberLuxembourg stemmer omForfatningstraktaten.2005/majPortugal stemmer omforfatningstraktaten.2005/FebruarVed en højtidelig ceremoni i Romunderskriver EUs regerinsgcheferforfatningstraktaten.2004/JuniEU udvides med ti nyelande.2004/MartsDet italienske EU-formandskabfremlægger en række kompromisforslag, men forhandlingerne brydersammen.2003/OktoberEU-Konventet fremlægger sit udkastfor EU's stats- og regeringschefer på topmøde iGrækenland.2003/JuniEU-Konventets præsidie fremlæggersit udkast til den nyeforfatningstraktat.2002/FebruarEU vedtager Laeken-erklæringen, derudstikker rammerne for Konventetsarbejde.2000/DecemberHistorien omForfatningstraktaten

Facebook
Twitter