Forbud mod vækstfremmere fra 2006

Fra 2006 vil det ikke længere være tilladt at bruge vækstfremmere i dyrefoder i EU. Det er EUs fødevareministre netop blevet enige om i Bruxelles.

Vækstfremmerehar været forbudt i Danmark siden1999.

Fra 2006 vil det ikke længere være tilladt at brugevækstfremmere i dyrefoder i EU. Det er EUs fødevareministre netopblevet enige om i Bruxelles.

Forbuddet får ikke konsekvenser for dansk landbrug, for deantibiotiske vækstfremmere blev allerede forbudt i Danmark gennemen frivillig aftale i 1999. Men med de nye regler får danskefødevareproducenter først lige konkurrencevilkår fra 2006.

Problemet med de antibiotiske vækstfremmere er, at bakterier kanudvikle resistens over for antibiotika, og det er allerede nu etproblem i behandlingen af nogle infektionssygdomme hosmennesker.

Nye hygiejneregler mod salmonella

Samtidig vedtog fødevareministrene en række nye hygiejneregler foranimalske fødevarer, der både moderniserer eksisterende regler, menogså indfører nye bestemmelser. For eksempel får lande med et højtniveau inden for bekæmpelsen af salmonella, som de nordiske landehar, mulighed for at kræve særlige garantier for indholdet afsalmonella i importerede fødevarer for at beskytte deresforbrugere.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk