Forholdene i syriske fangelejre er blevet værre og er 'torturlignende', mener organisation

NGO'en Rights & Security International har udgivet en ny rapport om forholdene i de syriske fangelejre.

Estimater viser, at to børn er døde om ugen i al-Hol, og at 13 børn er døde af brandulykker i lejren i løbet af det sidste år. (Foto: © Delil Souleiman, Ritzau Scanpix)

Kloakvand, der flyder ind i teltene, en konstant risko for vold, og telte, der bryder i brand er i følge organisationen Rights & Security International (RSI) hverdag i de syriske fangelejre al-Roj og al-Hol.

Det konkluderer organisationen i en ny rapport.

Organisationen har tidligere undersøgt forholdene i lejrene og har kaldt dem 'Europas Guantanomo,' med henvisning til det amerikanske militærfængsel på Cuba.

Men siden deres første undersøgelse af fangelejrene er forholdene kun blevet værre, lyder konklusionen på baggrund af den nye rapport.

- Vi har fulgt situationen tæt siden 2019, og den her rapport er derfor et opdateret billede, siger Emily Ramsden, der er politisk leder i RSI og fortsætter:

- Problemerne er bare blevet værre.

Fem danske børn og fire kvinder, der har fået frataget deres danske statsborgerskab, sidder stadig i al-Roj-lejren. Tre kvinder og deres 14 børn er i sidste uge blevet hentet hjem.

Den danske regering har understreget, at de ikke vil hjælpe de tilbageværende kvinder, men har tidligere tilbudt at hente børnene.

Torturlignende tilstande

På baggrund af den nye rapport, mener Rights & Security International, at de forhold, som kvinder og børn lever under i de syriske fangelejre, ikke lever op til international lov, og at det kan sidestilles med torturlignende tilstande.

- De forhold, vi har dokumenteret i lejrene, er eksempler på kloakvand, der flyder ind i teltene, eller telte, der bryder i brand, siger politisk leder Emily Ramsden og tilføjer:

- Der er minimal sundhedspleje tilgængeligt - og den hjælp der er, er slet ikke tilstrækkelig for at behandle de fysiske og psykiske behov for dem, der sidder i lejren. Kvinder og børn er desuden under en konstant risiko for vold.

Sammenlagt udgør disse forhold noget, der minder om tortur, siger hun med henvisning til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Christian Brown Prener, der er ph.d. og postdoc i international ret og menneskerettigheder ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, mener, at det er legitimt, når Rights & Security International kalder forholdene torturlignende.

Inhuman eller umenneskelig behandling er nemlig også en del af torturkonventionerne.

- Jeg er enig i den fortolkning, at flere af de veldokumenterede forhold i lejrene i Syrien er af så ringe beskaffenhed, at de udgør det som i menneskeretten beskrives som inhuman eller umenneskelig behandling eller torturlignende forhold.

- Dette forbydes i blandt andet FNs torturkonvention og Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger han.

Når beskyttelse mod inhuman behandling også er en del af torturkonventionerne, skyldes det blandt andet, at man ønsker at beskytte folk mod risikoen for tortur.

- Derfor må man heller ikke udvise mennesker til lande, hvor de risikerer at blive udsat for tortur eller fængsler, som behandler dem inhumant, siger Christian Brown Prener.

Corona har forværret forholdene

Covid-19-pandemien er en af årsagerne til, at forholdene i lejrene er blevet forværret, fortæller Emily Ramsden.

- Der er en stor risiko i forbindelse med covid-19, fordi lejrene er overbefolkede og fordi der mangler sundhedsfaciliteter, siger hun.

Derudover har der som i resten af verdenen også været omfattende nedlukninger i de syriske lejre som følge af covid-19. Derfor har flere nødhjælpsorganisationer måtte sætte deres arbejde på pause, fortæller Emily Ramsden.

- Red Barnet, som blandt andet udøver støtte og uddannelse til kvinderne og børnene i lejrene, har blandt andet måtte suspendere deres tilbud ad mindst to omgange på grund af lockdown, siger hun.

  • Al-Hol-lejren set udefra. (Foto: © Delil Souleiman, Scanpix)
  • Flygtninge kommer både ind og ud af lejren, men mange venter i dagevis på at komme videre. (Foto: © Delil Souleiman, Scanpix)
  • En pige med favnen fuld af mad har netop besøgt et af de steder, hvor der bliver uddelt vand og mad af NGO'er og nødhjælpsorganisationer. (Foto: © Delil Souleiman, Scanpix)
  • Over 80 procent af dem, der er i al-Hol-lejren, er kvinder og børn. (Foto: © Delil Souleiman, Scanpix)
1 / 4

Netop børnene er Emily Ramsden særligt bekymret for.

- I juni dette år så vi, at en 11-årig pige kollapsede på grund af underernæring i al-Roj, så det viser, at fødevaresitutionen i lejrene ikke er blevet bedre, siger hun.

Og det er generelt svært for børnene, der udgør størstedelen af lejrenes tusinder beboere at klare sig, fortæller hun.

- Estimater viser, at to børn er døde om ugen i al-Hol, og at 13 børn er døde af brandulykker i lejren i løbet af det sidste år, siger hun.