Forskere: "De røde" er mest i følelsernes vold

Er højreorienterede mennesker mindre lidenskabelige og mindre følelsesprægede end de venstreorienterede? Ja, siger italienske forskere, efter at have undersøgt sagen.

"De røde" er mere tilbøjelige til at lade sig styre af følelserne, viser de italienske forskeres undersøgelse. (Foto: Jesper Ransborg Jensen © DR-Bornholm)

Folk med udpræget højreorienterede holdninger tager gennemgående mere afstand fra følelser. Det konkluderer to italienske forskere i psykologi, Luigi Leone og Antonio Chirumbolo.

De har lavet en spørgeskemaundersøgelse for at få be- eller afkræftet fordomme om, at venstreorienterede lader sig styre af følelser, mens de højreorienterede lader fornuften råde. Det blev altså til en bekræftelse, men naturligvis med undtagelser.

Undgå følelser

Undersøgelsen bestod af to spørgeskemaer. De ene indeholdt en række udsagn, som deltagerne kunne erklære sig enige eller uenige i. Det skulle teste motivationer til at undgå følelsesmægssige tilstande og påvirkninger.

Det andet skulle afgøre, hvor på den politiske skala deltageren befandt sig.

Her blev det målt, om deltagerne havde sympati for typiske konservative standpunkter i politik. Om de for eksempel accepterede ulighed i samfundet og om deres holdninger til at nogle mennesker udøver magt over andre i samfundet.

Hypotesen holdt

Da man derefter satte de to skemabesvarelse i forhold til hinanden viste det sig, at forskernes hypotese holdt. De højreorienterede scorede højst når det handlede om at tage afstand fra følelser.

Forklaringen kan være, at konservative mennesker lægger vægt på politisk stabilitet og derfor er bange for pludselige ændringer i det politiske liv som følge af følelsesmæssige rørelser blandt politikere. Det skriver nyhedsbrevet videnskab.dk

Sådan spurgte forskerne

Deltagerne i den italienske undersøgelse blev altså bedt om at udfylde to spørgeskemaer. Det første drejede sig om 'afstandtagen fra følelser', hvor deltagerne kunne erklære sig enige eller uenige i en række udsagn.

Et udsagn, der måler tendens til at undgå følelser er for eksempel.: 'jeg synes, at stærke følelser er forstyrrende og prøver at undgå dem'.

Et udsagn, der måler det modsatte, tendensen til at åbne sig for følelser, er: 'jeg synes, det er vigtigt, at jeg er opmærksom på og i stand til at acceptere mine følelsesmæssige oplevelser'.

Følelsernes betydning

Det andet tema i spørgeskemaet handlede om, hvad folk tror om følelsernes betydning for mennesker i dagliglivet. Folk, der undgår følelser, udtrykker enighed med udsagn som: 'jeg tror, det er bedst, når man lader sig lede af logik og fornuft' og er uenige i udsagn som: 'jeg tror ofte, at følelser kan vise den "rette vej" bedre end den kolde fornuft'.

Endelig handlede det tredje tema om, hvordan personen ønsker at fremstå i andres øjne, hvor tendens til at undgå følelser viser sig ved at svare ja til udsagn som: 'jeg ønsker, at andre opfatter mig som en, der kan holde hovedet koldt i alle situationer', men nej til udsagn som: 'jeg synes godt, at folk må se, at jeg reagerer med stærke følelser, når der er god grund til det'.

Dette spørgeskema blev besvaret af knap 300 tilfældige voksne personer, som forskerne opsøgte på gader, i parker og på forskellige arbejdspladser.

Facebook
Twitter