Forstå klimatopmødet på 5 minutter

Klima- og Energiminister Lykke Friis repræsenterer Danmark på FN's klimatopmøde, hvor verdens ledere skal komme en global klimaaftale nærmere.

Klima- og Energiminister Lykke Friis repræsenterer Danmark på FN's klimatopmøde. (Foto: Cris Bouroncle © Scanpix)

Hvor og hvornår foregår topmødet?

FN's klimatopmøde finder sted i den mexicanske by Cancun i perioden 29. november - 10. december 2010.

Hvorfor hedder det COP16?

COP står for Conference of the Parties, dvs. partskonference. Konferencen er det årlige møde mellem de lande, der har underskrevet FN's Klimakonvention - og det er 16. gang denne type konference afholdes.

Hvad er FN's klimakonvention?

Klimakonventionen så dagens lys i juni 1992. Konventionen er siden underskrevet af 194 lande, herunder også USA. Målet med Klimakonventionen er at reducere udledningen af drivhusgasser for at undgå skadelige klimaændringer, men den indeholder ingen bindende krav.

Hvem deltager på COP16?

Det forventes, at der deltager ministre og embedsmænd fra de 194 lande, som har underskrevet FN's klimakonvention. Desuden er der et stort antal deltagere fra grønne organisationer, erhvervslivet og andre, der har interesse for klimaet.

Hvad er målet for COP16?

Målet er at indgå en aftale, der skal afløse Kyotoprotokollen. 2010 er ved at være sidste udkald, hvis den nye aftale skal nå at godkendes og ratificeres, så den kan træde i kraft inden Kyoto-aftalen udløber i 2012.

Hvad er Koyoto-protokollen?

Kyoto-protokollen blev vedtaget i 1997, som et tillæg til FN's klimakonvention. Den er en juridisk bindende aftale, der pålægger de industrialiserede lande samlet at reducere deres udslip af drivhusgasser med 5,2 procent i perioden 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990. Udviklingslandene er ikke forpligtet til at gennemføre reduktioner.

Hvilke lande er omfattet af Koyoto-protokollen?

Kyoto-aftalen trådte først i kraft i 2005. Det skete, da Rusland ratificerede aftalen, og dermed opfylde kravet om, at lande, der tilsammen repræsentere mindst 55 procent af de industrialiserede lande, deltog. Australien ratificerede aftalen i 2007 og i alt har 190 lande accepteret den, men USA står fortsat udenfor.

Hvilke krav stilles der til Danmark i Koyto-protokollen?

EU skal som helhed begrænse udledningerne med otte procent i forhold til 1990. Danmark trækker sammen med Tyskland og Luxemburg det tungeste læs ved at skulle reducere med 21 procent i forhold til 1990.

Hvad sker der, hvis et land ikke lever op til kravene i Koyoto-protokollen?

Hvis et land ikke opfylder sine forpligtelser, når opgørelsesperioden udløber i 2012 vil den manglende mængde CO2 fra første periode blive lagt oveni en eventuel ny forpligtelse. Men Kyoto-aftalen indeholder ingen sanktioner, ligesom det ikke er muligt at indbringe en stat for en international domstol, hvis staten modsætter sig.

Hvad er forskellen på en politisk eller en juridisk bindende aftale?

Mens en politisk aftale er en slags hensigtserklæring, indeholder en juridisk bindende aftale konkrete bestemmelser, som landene skal overholde.

Hvad drejer de største uenigheder sig om i forhold til en ny aftale?

Blandt de vigtigste spørgsmål er, hvor meget industrilandene er villige til at reducere deres udledning af drivhusgasser, og hvor meget de store udviklinglande som Kina og Indien er villige til at begrænse væksten i CO2-udslippet. Et andet afgørende spørgsmål er, hvordan man skal finansiere den hjælp, som udviklingslande behøver for at reducere deres CO2-udledning og tilpasse sig klimaforandringerne.

Hvornår er næste møde?

Næste gangs verdens ledere skal mødes til klimakonference bliver 28. november - 9. december i Sydafrika.