Forsuring af havmiljøet bliver hård ved skaldyr

Den globale opvarmning gør havene mere sure. Det gør tilværelsen vanskelig for hummere og krabber, der skal bruge kalk til at opbygge deres beskyttende skal.

Drivhuseffekten er ved at gøre verdenshavene mere sure. Den voksende mængde CO2 i atmosfæren ændrer den kemiske sammensætning i havvandet mindst 100 gange hastigere end på noget tidspunkt gennem de seneste 100.000 år.

Forsuringen vil få negative konsekvenser for koraller, hummere og krabber samt bløddyr som muslinger og østers, der har brug for kalk til at opbygge deres skal.

Det fortæller en ny rapport fra den mellemstatslige OSPAR-Kommission, der med sekretariat i London arbejder med at beskytte havmiljøet i Nordøstatlanten.

Havvandets pH-værdi er dalet fra 8,2 til 8,1 i løbet af de seneste 200 år. Computermodeller forudsiger, at den vil falde yderligere til 7,8 i 2100 og måske helt ned til 7,5, hvis udviklingen fortsætter, uden at der gribes ind.

Det vil i givet fald være lavere end nogensinde i de sidste 10-20 millioner år, fremgår det af OSPAR-rapporten.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter