Fransk præsident-favorit vil reducere indvandring til "et minimum"

Francois Fillon vil indføre kvoter for, hvor mange der må komme ind i Frankrig - og hvor de må komme fra.

Francois Fillon vinker til tilhængere under et valgmøde i Nice i aftes. (Foto: SEBASTIEN NOGIER © Scanpix)

- Vi har seks millioner

arbejdsløse
og ni millioner fattige. I den kontekst skal immigrationen kontrolleres stramt og
reduceres
til et minimum.

Sådan begrundede Francois Fillon på et valgmøde sin beslutning om at vende op og ned på fransk indvandringspolitik siden 2. Verdenskrig.

Rent konkret vil Fillon indføre kvoter for hvor mange, der må komme ind i Frankrig.

Kvoten skal fastsættes af

parlamentet
fra år til år, men Fillon ønsker, den skal være "langt, langt under 100.000" personer årligt. Altså mere end en halvering i forhold til de over 200.000 personer, der de seneste år har emigreret til Frankrig hvert år.

- Jeg foreslår at skabe et system som i Canada, der fungerer perfekt og giver

parlamentet
mulighed for gennem en demokratisk og transparent debat at fastsætte kvoter hvert år, tilføjede
præsidentkandidaten
i et interview på tv-stationen BFMTV.

Etniske kvoter

Den årlige kvote skal fastsættes under hensyntagen til, hvad der er behov for af

specialiseret
arbejdskraft
i Frankrig, men den skal også "afhænge af Frankrigs modtagelses- og integrationskapacitet".

Er kvoten for året nået, vil

resterende
anmodninger om eksempelvis
familiesammenføringer
blive sat i bero og
udskudt
til året efter.

Derudover skal der også indføres kvoter for, hvor i verden immigranter må komme fra. Kvoterne skal hvert år defineres med henblik på "hvilke

regioner
i verden, vi ønsker at vende os mod".

For at vurdere, om der eksempelvis skal gives immigrationstilladelse til flere eller færre afrikanere, skal der indføres officielle etniske statistikker over den

eksisterende
befolkning i Frankrig.

Vil udtræde af konvention

Både nationale kvoter og etnisk statistisk er i dag strengt forbudt i Frankrig, og Fillon vil derfor - hvis han kommer til magten - ændre landets

forfatning
.

Spørgsmålet er dog, om det er nok.

Det er nemlig ifølge eksperter også i strid med den europæiske

menneskerettighedskonvention
at forhindre folk i at blive familiesammenført med kone eller børn, fordi de kommer fra det "forkerte" land.

Men også det har Francois Fillon taget højde for.

- Hvis disse forslag ikke kan sættes i værk uden en

midlertidig
opsigelse, efterfulgt af en genindtrædelse med forbehold, af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder
, så er det vejen frem, skriver Fillon i sit valgkampsprogram.

Svært at gennemføre

Sidst, men ikke mindst, risikerer Fillon at ryge i karambolage med EU-reglerne, hvis den årlige immigration skal

reduceres
til langt under 100.000 personer i alt.

Alene antallet af indvandrere fra andre europæiske lande har nemlig de sidste mange år udgjort mellem 80.000 og 100.000 årligt.

Og eftersom det meget store flertal af Europas lande, inklusive Schweiz, Norge og Island, er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed - navnlig hvis de arbejder - bliver det meget svært at skære ned på den europæiske immigration.

Medmindre man ligefrem vil træde ud af EU-samarbejdet eller afskaffe en af de fundamentale principper bag EU's indre marked. Og det har Francois Fillon - der er varm tilhænger af EU-samarbejdet - ingen planer om.

Facebook
Twitter