Franske kommuner får forbud mod at bruge pesticider

Fra nytår må offentlige myndigheder i Frankrig ikke længere bruge pesticider til at fjerne ukrudt fra legepladser, parker og fortove.

  • I den østfranske provinsby Lunéville har Nicolas Rouyer stået i spidsen for tre års arbejde med at udfase brugen af pesticider (© Service communication - Ville de Lunéville)
  • Ved Bosquets-kanalen i Lunéville lader man planter vokse frit - det giver vilde blomster en renaissance. (© Service communication - Ville de Lunéville)
  • Professor i miljømedicin og forskningsleder Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet (© Jacob Rosenvinge)
  • "Ukrudt vil ikke længere systematisk blevet hevet op eller hugget ned," advarer kommunalbladet Lunéville et Vous, der dog lover borgerne at der ikke vil komme tidsler.
1 / 4

Det skal være slut med, at børn boltrer sig på offentlig jord, der er sprøjtet med pesticider.

Det er essensen af en fransk lov, der fra 1. januar 2017 gælder alle franske myndigheder, hvilket i praksis først og fremmest betyder landets kommuner.

De vil ikke længere kunne sprøjte pesticider mod hverken ukrudt, svamp eller skadedyr i blomsterkasser eller på fortove og slet ikke i skolegårde eller parker. Sportsarealer og kirkegårde er dog fritaget fra det nationale forbud.

Og det kan rent faktisk langt hen ad vejen lade sig gøre at holde ukrudtet nede uden at ty til pesticider. ­

Det bekræfter Nicolas Rouyer, ansvarlig for grønne områder i den østfranske provinsby Lunéville.

I Lunéville begyndte man nemlig for tre år siden at drosle ned for brugen af kemikalier.

- Det går stille og roligt fremad, og jeg er sikker på, at vi når op på at skære 90 eller 95 procent af sprøjtegiftene bort, siger Nicolas Rouyer.

Byen - der er på størrelse med Sønderborg - er langt fra den eneste. Også i Paris vedligeholder man allerede byens parker uden pesticider.

Kvæler ukrudtet

Foregangskommunerne eksperimenterer sig vej frem og har fundet en lang række kemikaliefri teknikker, der om ikke kommer ukrudtet helt til livs, så i hvert fald begrænser det markant.

Således har man investeret i nye maskiner med en slags brede river, der nænsomt kan rive ukrudt op med rode fra eksempelvis grusstier og andre flade, utilplantede arealer.

På vejene kører fejemaskiner i forvejen for at rense affald og blade. Men de kan også bruges til at fjerne støv og små jordbunker i forbifarten.

- Planter har behov for vand og jord for at spire. Hvis man fjerner det hyppigt, så begrænser man allerede problemerne, forklarer Rouyer.

Derudover kvæler man ukrudt på forskellig vis.

Det kan være med flis. Men også ved at blomster plantes så tæt - og græsplæner strøs med så mange frø - at ukrudtet ikke har plads.

Pesticider farligere end antaget

Og andre lande burde følge i Frankrigs fodspor.

Det mener i hvert fald professor i miljømedicin Philippe Grandjean ved Syddansk Universitet.

- Pesticider har vist sig at være farligere, end vi troede. Mange pesticider kan skade hjernens udvikling hos fosteret og børn. Så taler man om tab af intelligenspoint, og det kan oversættes til euro, siger professor Grandjean, der har stået i spidsen for et forskningsprojekt, hvor man har regnet på de økonomiske konsekvenser af pesticider.

- Vi har beregnet, at på EU-niveau er den samlede udgift per år på grund af tab af nedsatte hjernefunktioner hos næste generation i størrelsesordenen 130 milliarder euro (én billion kroner, red.), siger professoren.

Både i Danmark og Frankrig er det ganske vist landbruget, der står for broderparten af pesticidudledningen - og derfor finder pesticider ifølge Grandjean først og fremmest ind i mennesker gennem forurenet mad og drikkevand.

- For de fleste mennesker, vil det ikke være særlig afgørende, om der sprøjtes i offentlige parker. Men for børn og familier der bor i nærheden, børn der leger i en park og kravler rundt i buskadset, så vil et forbud være en gevinst, mener han.

Bliver forbudt i haver

Tilbage i østfranske Lunéville har kommunen allerede i efteråret forsøgt at forberede bysbørnene på, at de må acceptere, at det i praksis vil være umuligt - eller i hvert fald ekstremt dyrt - at fjerne al ukrudt i alle hjørner af byen, når pesticiderne udfases helt.

- De grønne områder kommer til at se anderledes ud en i dag, advarede man således i oktober i Lunéville & Vous, det husstandsomdelte kommunalblad.

Men, understregede man:

- Det er ikke fordi, at der er lidt ukrudt mellem brostenene på pladsen foran Saint-Jacques-kirken, at byen er beskidt. Det er ikke fordi, ukrudt vokser i stierne på kirkegården, at stedet er forladt.

- Dette bidrag til bevarelsen af vort miljø er begyndt på kommunalplan. Det kan også lade sig gøre på husstandsniveau. Lad os tænke over det, lød opfordringen.

Og det har franske haveejere så to år til at tænke over. For fra 1. januar 2019 bliver det landsækkende forbud mod pesticider nemlig udvidet til også at gælde private haver. Både af hensyn til grundvandet og franske børns ve og vel.