Frederiksen efter lynvisit i Bruxelles: Vi er ikke i nærheden af at løse budgetstriden

Selv med regeringens udspil vil danskerne komme til at betale mere til EU fremover, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var ikke taget til Bruxelles for at gå på kompromis.

Hun var derimod taget på lynvisit hos Charles Michel, der er formand for Det Europæiske Råd, for at gentage det, hun allerede har understreget ved flere lejligheder:

EU’s kommende langtidsbudget skal være mindre end det, der lige nu er lagt op til. Og Danmark vil beholde den milliardrabat på medlemskontingentet, som vi har i dag.

- Den danske position er fuldstændig klar. Og jeg mener, vores position er den rigtige for Europa, lød det efterfølgende fra statsministeren.

Det er Charles Michel, der har ansvaret for at lande et budgetkompromis mellem EU’s stats- og regeringschefer. Og i denne uge har han inviteret 16 af dem til den belgiske hovedstad for at diskutere EU’s næste budgetramme, der snart skal forhandles på plads.

Her til formiddag var det så blevet den danske statsministers tur. Og ifølge Mette Frederiksen står Danmark og de andre EU-lande stadigvæk lige så langt fra hinanden, som de gjorde før mødet.

- Vi er ikke i nærheden af at have et resultat, lød den korte analyse fra Mette Frederiksen.

Vil ikke bruge mange flere penge

Langt størsdelen af medlemslandene ønsker nemlig i modsætning til Danmark at bruge flere penge på EU i de kommende syv år.

EU's nuværende budgetramme ligger på 1,00 procent af medlemslandenes samlede bni.

Men i det seneste kompromisforslag er der lagt op til, at den næste budgetramme, der skal løbe fra 2021 til 2027, skal stige til 1,07 procent af bni.

Det er alt for højt, mener statsministeren, der vil fastholde den på det nuværende niveau. Og hun understregede efter dagens møde, at danskerne selv med regeringens forslag vil komme til at skulle betale mere til EU, fordi velstanden i Europa er stigende.

- Jeg tager ikke til Bruxelles og siger, at vi skal bruge færre penge. Vi kommer til at bruge flere. Men jeg vil ikke være med til at bruge mange flere penge.

Danmark vinder på EU

Statsministeren understregede, at hun trods sin skrappe budgetkurs ikke sætter spørgsmålstegn ved ”værdien af det europæiske fællesskab”.

- Man skal ikke tage fejl af, at Danmark i kroner og ører vinder på EU-medlemskab. Vi har en kæmpe gevinst ud af et meget, meget velfungerende indre marked, hvor danske virksomheder eksempelvis kan eksportere. Så helt grundlæggende vinder vi, uanset hvordan EU-budgettet ser ud, sagde hun og tilføjede:

- Vi diskuterer, om vi skal tage flere penge af det råderum, jeg gerne vil bruge på børnenes skoler og de ældres ældrepleje, på et EU, der i forvejen har et stort budget. Jeg mener, at der er plads til at omprioritere i det eksisterende budget.

Det drejer sig ifølge statsministeren om at bruge færre penge på administrationsudgifter, strukturfonde og landbrugsstøtten og flere på blandt andet den grønne omstilling og på at styrke EU’s ydre grænse.

- Det kan vi godt gøre inden for et budget, der i forvejen består af helt utrolig mange milliarder, lød det fra statsministeren.

Den næste budgetramme skal gælde fra 2021 til 2027, og Charles Michel håber, at stats- og regeringscheferne kan blive enige på det ekstraordinære EU-budgettopmøde, som de er blevet indkaldt til den 20. februar.

Det har Mette Frederiksen dog svært ved at forestille sig.

- Hvis man skal hjem og vædde om det i aften, så ville jeg ikke sætte mine penge på det. Vi går selvfølgelig altid efter at lande aftaler, men lad være med at sætte alt for mange penge på højkant på, at der er et resultat i februar, sagde hun.