Frygter at EU-uenighed udstilles

EU's udenrigspolitiske talsmand, Javier Solana håber, at EU-landene fremover vil tale med én stemme, når det gælder Irak. Flere EU-lande frygter, at uenigheden bliver udstillet ekstra meget på det ekstraordinære topmøde.

EU's udenrigspolitiske talsmand, Javier Solana, håber, atEU-landene vil forstå vigtigheden af, at EU taler med èn stemme,når det gælder udenrigspolitik.

Det sagde han lige før et ekstraordinært EU-topmøde om Irak. Hanunderstregede samtidig, at en krig mod Irak kan blive en udvej.

Splittelse i EULæs ombaggrunden for splittelsen i EUEU-baggrund

- Det kan blive nødvendigt med en krig. Vi er bare ikke nåetdertil endnu, sagde Solana. Han er med ved topmødet for at støttedet græske EU-formandskab i forsøget på at finde et kompromis.

Blair fastholder hård linje

Storbritanniens premierminister, Tony Blair, fortsatte de skarpeverbale anklager mod Iraks præsident, Saddam Hussein, og nedtonedeEU's muligheder for at nå til enighed ved topmødet i Bruxelles.

- Det bedste, vi kan få ud af dette møde, er en vurdering af, omSaddam Hussein forstår vores besked. Saddam Hussein lever ikke optil FN's resolutioner, og så må vi bruge vores magt, hvilket er deteneste sprog, Saddam Hussein forstår, sagde Tony Blair vedankomsten til EU's topmøde for stats- og regeringslederne.

Tysklands udenrigsminister, Joschka Fischer, afviser en krig modIrak. Han fastholder, at Tyskland kun vil støtte en fredeligløsning på Irak-konflikten.

Joscka Fischer kommenterede i eftermiddags som den førsteudenrigsministrenes møde. Han sagde, at dikussionen havde væretfrugtbar.

- Der var forskelle i ministrenes ønsker, men diskussionen varfrugtbar. Den viste, at vi egentlig er enige på mange områder. Deter bestemt muligt, at vi finder et fælles ståsted, men jeg kan ikkeafsløre mere nu og her. Det er op til stats- og regeringslederne,som mødes senere, sagde Fischer efter ministrenes møde ogarbejdsfrokost i Bruxelles.

Belgiens udenrigsminister, Louis Michel, mener, atvåbeninspektørerne skal have mere tid.

- Lad våbeninspektørerne gøre deres job. Det kan tage to, treeller fire uger, måske flere måneder, siger han.

Stiller spørgsmålstegn ved møde

De 15 EU-lande er dybt splittede, og flere medlemslande har stilletspørgsmålstegn ved, hvorfor Grækenland indkalder til et møde, derkan udstille uenigheden endnu mere, end den allerede er blevet.

Grækenland kritiseres for at have lagt topmødet flere dage førFN's Sikkerhedsråd har afsluttet sin debat om Irak. Derfor skalEU-landene forsøge at blive enige, før de ved, hvad FN vil gøreover for Irak.

Dagens møde bliver det første for de europæiske stats- ogregeringschefer, siden otte af de 15 i slutningen af januarunderskrev et kontroversielt støttebrev til fordel for USA'spræsident, George W. Bush og hans hårde linje over for Irak.

Senere i dag mødes EU's stats- og regeringschefer, men det erfortsat usikkert, hvad topmødet konkret munder ud i. En skriftligerklæring er en mulighed, hvis lederne kan blive enige om enformulering.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter