Galiciens kyst sølet til i olie

Olieforureningen i det nordvestlige hjørne af Spanien dækker nu en kyststrækning på næsten 300 km. Vejrudsigten for området lyder på mere storm, og en 300 km lang oliepøl ude på havet truer med at rammen kysten i løbet af det næste døgn.

Olieforureningen i det nordvestlige hjørne af Spanien dækker nuen kyststrækning på næsten 300 km. Olien stammer fra tankskibetPrestige, der i går knækkede i to dele og sank på 3.500 metersdybe. Skibet var en 243 meter lang enkeltskrogs-tanker, bygget i1976. Lasten bestod af 77.000 ton svær fuelolie.

Fortsat storm i området

250 ørneomkom.

300 sæleromkom.

2.800oddere omkom.

250.000fugle omkom.

14 procentaf olien blev opsamlet.

2.100kilometer kyst blev dækket af olie.

Det vardet største olieudslip i USAs historie, men "kun" det 53. påverdensplan.

38.800 tonolie slap ud i sundet.

Olietankeren Exxon Valdes gik på grund i Prins William Sundet,Alaska, 24. marts 1989.Exxon Valdez-ulykken

Udover de enorme ødelæggelser på miljøet, rammer forureningenogså lokalbefolkningen hårdt. Galicien er den region i EU, der ermest afhængig af fiskeri.

Vejrudsigten for området lyder på mere storm, og en 300 km langoliepøl ude på havet truer med at rammen kysten i løbet af detnæste døgn.

En ny oliepøl har dannet sig omkring stedet hvor skibet gik nedtirsdag, og nogle eksperter mener at det er skibets brændstoftankeder lækker.

Andre eksperter udtrykker håb om at den tunge fuelolie i lastenvil blive så tyktflydende på grund af den lave temperatur påhavbunden, at faren for store udslip begrænses. Spanske ekspertersiger ifølge BBC at der indtil videre ikke er tegn på nye udslipfra lasten. Skibet har foreløbig sluppet omkring 10.000 ton olieud.

Erika-pakken

Mens katastrofen vokser i omfang i Galicien, raser miljøgrupper -og politikere - over at det stadig ikke er lykkedes at tageeffektive skridt mod "de flydende rustbunker" der transportererolie og kemikalier på verdenshavene.

Det er ikke fortilfælde, der mangler, og et andet stort forlissatte for tre år siden hjulene i gang.

Den 12. december 1999 forliste det 25 år gamle enkeltskrogedetankskib Erika ud for Bretagne. Skibet knækkede og 15.000 tons olieslap ud. 400 kilometer af den franske Atlanterhavs kyst blev søletind i olien.

Kort efter vedtog EU-landene en stribe regler, kaldetErika-pakken, der skal garantere bedre kontrol med de gamle skibeog sikre, at de efterhånden forbydes adgang til EU's farvande.Samtidig blev det besluttet at oprette et agentur for maritimsikkerhed, der kan give eksperthjælp på området til de enkeltelande.

Men de nye regler er ikke trådt i kraft.

I 1994dømt til at betale erstatning til lokale fiskere, indfødte jægereog andre: 37 milliarder kroner.

Erstatningtil staten: 7,5 milliarder kroner.

Tiloprensningen de to første år: 15 milliarder kroner

Olieselskabet Exxon har bla. betalt: Erstatninger

Den skrappere kontrol med skibene, når de er i havn, træderførst i kraft fra juli næste år. Søfartsstyrelsen siger dog atDanmark er klar til at indføre de nye procedurer i de danske havneog vil gøre det fra nytår. Forbuddet mod de gamle, enkeltskrogedeskibe i de europæiske farvande træder først i kraft i 2015.

EU-agenturet for maritim sikkerhed er EU-landene stadig ikkeblevet enige om. Det er ikke afgjort hvor det skal ligge, og manhar endnu ikke udpeget en direktør, selvom fristen for at søgejobbet udløb den 30. september.

Politisk ansvar

Spaniens regeringschef, Jose Maria Aznar, har forsikret at han vilgøre alt for at få de ansvarlige - rederi, befragter,forsikringsselskaber - til at betale for katastrofen. Og regeringenvil forsøge at få EU til at fremskynde iværksættelsen af nyemaritime sikkerhedsregler.

Men lederen af det hollandske bjærgningsselskab, der forsøgte atbugsere det havarerede skib, anklager de politiskebeslutningstagere for at bære et tungt medansvar. "Skaderne påskibets skrog blev sandelig ikke mindre af fem dages bugsering ikraftig søgang," siger Hans van Rooy ifølge BBC.

Det var den spanske regering der besluttede at skibet skullebugseres til havs, efter at det havde fået et stort brud i skrogetunder en storm i sidste uge.

Også Portugals regering kritiseres for dens forbud mod at skibetblev bugseret til en havn i Portugal.

Flydende lagertank

Ifølge den spanske avis El Mundo, siger vicedirektøren foroliehavnen i Ventspils, hvorfra Prestige afsejlede med sin last, atdet er uforståeligt at skibet overhovedet blev sendt afsted."Skibet fungerede som flydende oplagringstank i havnen i SanktPetersborg," og blev brugt som omladningsstation mellem mindrefartøjer og de oceangående tankskibe, siger Guntis Tirmanis ifølgeEl Mundo.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk