Global aftale skal bekæmpe kopivarer

Efter to års forhandlinger er 37 lande blevet enige om rammerne for en traktat, der bekæmper handel med kopivarer.

Efter to års forhandlinger er 37 lande blevet enige om rammerne for en traktat, der bekæmper handel med kopivarer - for eksempel piratkopierede musik- og filmprodukter. (Foto: Elvis Santana)

Forhandlere fra Danmark og 36 andre lande er blevet enige om en international traktat, der skal bekæmpe kopivarer.

Aftalen er kommet på plads i Japan. Antipirattraktaten (Acta) skal etablere de internationale rammer for bekæmpelsen af handel med forfalskede mærkevarer og piratkopierede musik- og filmprodukter.

Forhandlinger siden 2008

De 37 lande, der lørdag nåede til enighed i Tokyo, er de 27 EU-lande, Schweiz, Canada, Australien, New Zealand, Sydkorea, Singapore, Mexico og Marokko.

- Japan kom med forslaget om at indlede forhandlingerne om Acta og har promoveret disse forhandlinger. Jeg hilser den grundlæggende aftale yderst velkommen, siger Japans økonomi-, handels- og industriminister, Akihiro Ohata.

Mødet omfattede ikke Kina, hvor der produceres og distribueres kopivarer i stor stil. For at antipirattraktaten skal blive effektiv, ventes de deltagende lande at opfordre Kina og andre lande til at slutte sig til arbejdet.

Forhandlingerne om Acta-traktaten har stået på siden 2008.