GRAFIK Så skævt er asylansøgere fordelt i EU

Sydeuropa klager over flygtningepres, men Sverige og Tyskland har flest asylansøgere.

Fordelingen af asylansøgere har altid været et stridspunkt mellem landene i EU.

Emnet er igen rykket helt frem på dagsordenen ved et ekstraordinært topmøde i dag i Bruxelles, hvor stats- og regeringscheferne skal forsøge at tackle flygtningekrisen i Middelhavet.

Mødet kom i stand, efter over 800 bådflygtninge druknede i Middelhavet i weekenden.

Byrdefordeling

Topmødet skal forsøge at udvise "øget solidaritet", når det gælder håndteringen af de mange flygtninge, som i øjeblikket søger mod EU på flugt fra krige og kriser i Mellemøsten og Afrika.

- Dels vil man gerne hjælpe Italien praktisk med at behandle asylansøgninger hurtigere. Men det, som Italien gerne vil have, er en byrdefordeling, siger EU-korrespondent i DR Ole Ryborg.

Italienernes definition af "byrde" handler dog kun om de flygtninge, som kommer via Middelhavet.

For ser man på de samlede tal for asylansøgninger i EU i 2014 fra Eurostat, er Italien - eller flere af de andre lande i Sydeuropa - ikke særligt hårdt ramt.

Danmark er nummer fem

Italien kommer godt nok ind på en tredjeplads, når det gælder det totale antal af asylansøgere i 2014. Men man er meget langt efter Tyskland, som modtager en tredjedel af alle asylansøgninger i EU.

Og sætter man asylansøgerne i forhold til indbyggertallet, forsvinder Italien helt fra top 10 i EU. Her kommer Sverige ind på en klar førsteplads, mens Danmark er nummer fem.

- Så skal man lave en byrdefordeling, så skal flygtningene faktisk ikke op til os, sådan som mange af dem gerne vil. Så skal de omfordeles, og så bliver det slet ikke så stor en hjælp, som Italien gerne vil have. Så det bliver en meget besværlig diskussion, vurderer Ole Ryborg.

Kritik fra parlamentet

Søger man asyl i EU, skal man have sin sag behandlet i det medlemsland, man først kommer til. Det har landene aftalt gennem den såkaldte Dublin-forordning.

Europa-Parlamentet har flere gange kritiseret forordningen og efterlyst en mere fair fordeling af asylansøgere blandt medlemslandene, oplyser parlamentets informationskontor.