GRAFIK Sådan vil EU-Kommissionen omfordele 160.000 flygtninge

EU-Kommissionen lægger nu op til en tvungen fordeling af asylansøgere fra pressede lande.

Flygtningestrømmen mod Europa får det politiske landsskab til at ændre sig med en hast, man ikke er vant til at se i EU-systemet.

For kort tid siden diskuterede EU-landene, hvordan man frivilligt skulle fordele 40.000 flygtninge for at lette presset på Italien og Grækenland.

Men i august eksploderede antallet af flygtninge og migranter, som tog til Grækenland fra Tyrkiet og - i langt de fleste tilfælde - rejste videre mod nordligere EU-lande - og i dag har EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker så fremlagt en plan for en tvungen omfordeling af yderligere 120.000 flygtninge fra Italien, Grækenland - og som noget nyt - Ungarn.

De i alt 160.000 flygtninge skal ifølge planen omfordeles over de kommende to år.

Planen om tvungne kvoter ventes at føre til hård debat blandt EU-landene. Uanset hvad man kan blive enige om, står Danmark, Storbritannien og Irland står som udgangspunkt udenfor aftalen på grund af forskellige forbehold.

Vægte tager hensyn

EU-Kommissionens fordelingsnøgle tager en række hensyn, som styrer det antal asylansøgere, man vil have det enkelte medlemsland til at modtage som led i omdelingen.

Konkret er der indbygget fire vægte: Befolkningstal, bruttonationalprodukt, arbejdsløshed og det antal asylansøgere, som et land har modtaget i 2010 til 2014.

Modstand fra øst

Planen fra EU-Kommissionen vil blive diskuteret på et møde mellem EU-landenes justits- og indenrigsministre på mandag 14. september.

På forhånd har Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Rumænien udtrykt modstand mod tvungne kvoter.

I går blødte Polen dog en smule op, da regeringsleder Ewa Kopacz sagde, at landet vil acceptere flere asylansøgere end de 2.000, man oprindeligt havde tilbudt.

Jean-Claude Junckers plan fik i sidste uge forøget sin rygvind, da Frankrigs præsident Francois Hollande skiftede position og på forhånd godtog de omkring 24.000 asylansøgere, som den nye plan lægger op til.