Haarder vil have antisemitisme-rapport offentliggjort

Integrationsminister Bertel Haarder blander sig nu i debatten om en antisemitisme-rapport fra EUMC, EU's center for overvågning af racisme og fremmedhad. Centeret har ikke villet offentliggøre rapporten, fordi det mener, at det faglige og videnskabelige niveau er for lavt.

Integrationsminister Bertel Haarder blander sig nu i debatten omen antisemitisme-rapport fra EUMC, EU's center for overvågning afracisme og fremmedhad. Centeret har ikke villet offentliggørerapporten, fordi det mener, at det faglige og videnskabelige niveauer for lavt.

Rapporten er lavet for EUMC af forskere ved Berlins TekniskeUniversitet, og en del af konklusionen på rapporten er i følgeforskerne, at den europæiske antisemitisme især har grobund imuslimske og propalæstinensiske miljøer.

Beskyldninger om politisk censur

De tyske forskere beskylder centeret for ikke at ville udgiverapporten, fordi det ikke kan lide konklusionerne, og forskernekalder det politisk censur.

EUMC's direktør Beate Winkler afviser den påstand og siger, atdet udelukkende er et spørgsmål om for lavt fagligt niveau.

I følge den aftale som forskerne har med EUMC om rapporten, måde ikke selv udgive den.

Haarder er 'forbløffet'

Haarder siger til Politiken, at centeret har truffet en uklogbeslutning, som 'ærger og forbløffer' ham, fordi den skaderdebatten om ømtålelige men vigtige spørgsmål i racisme ogintegrationsdebatten.

-Hvis ikke centeret i Berlin må offentliggøre rapporten, så måOle Espersen sørge for, at EUMC gør det, siger Haarder.

Juraprofessor Ole Espersen, der sidder i EUMC's bestyrelse,opfordrede allerede onsdag i Radioavisen til, at de tyske forskereselv offentliggør rapporten, men han fastholder i Politiken i dag,at det ikke kan blive i EUMC's navn. Han taler nu for at tage detop på centerets næste bestyrelsesmøde til foråret.

Facebook
Twitter