Havene er ved at blive tømt

Om få årtier kan vores eneste adgang til fisk og skaldyr være dyr, avlet i hav- og dambrug. Forskere advarer om, at vi er ved at tømme havene for naturligt liv.

Det er ikke disse fiskere ved Fiji Øerne, der truer fiske-bestandene. Men når industrifiskerne har støvsuget havet, er deres levevej også borte. (Foto: David Gray © Scanpix)

Om få årtier kan vores eneste adgang til fisk og skaldyr være dyr, avlet i hav- og dambrug.

Et internationalt forskerhold mener at de naturlige, vildlevende bestande af konsumfisk og skaldyr er så truede, at de kan være forsvundet i 2048. Truslen mod livet i havet kommer dels fra det ekstremt effektive, moderne fiskeri, dels fra forureningen, skriver forskerholdet i tidsskriftet Science.

Omfattende datamateriale

Forskerne har analyseret data om fiskeri og fangster helt tilbage fra 1800-tallet. I spidsen for projektet står Boris Worm fra Dalhouse University i Halifax, Canada.

Blandt forskerholdets iagttagelser er, at også selve artsmangfoldigheden - biodiversiteten - spiller en væsentlig rolle. Forsvinder en betydende art fra et område, eksempelvis silden, laksen eller torsken, påvirker det de samlede livsbetingelser for det marine liv i området i negativ retning.

Forskerne fremhæver blandt andet den alvorlige trussel mod den nordatlantiske torsk. Fiskearten er i dag forsvundet fra de førhen rige fiskebanker ud for Canadas østkyst, og nu er bestanden i den østlige del af Atlanterhavet alvorligt truet.

Torsken kan forsvinde helt

Ifølge forskerne er det nødvendigt med et fuldstændigt stop for torskefiskeriet, hvis stammen skal have en chance for at rette sig op.

Men beskyttelsen og bevaringen af havets ressourcer kræver politisk vilje og handling, og det mangler i Europa, mener Boris Worm.

- Jeg er forundret, det er ganske irrationelt, siger Worm til BBC Online.

- Der er videnskabelig enighed, men intet sker. Det er et trist eksempel; hvad der skete i Canada burde være en alvorlig advarsel, for nu er (stammen) forsvundet, og den kommer ikke tilbage, siger Worm.

Skrærkscenarium

Chef for fiskerirådgivningen i Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, Hans Lassen, siger, at han har meget svært ved at se noget som helst nyt i forskerholdets forudsigelser. Han kalder rapporten et urealistisk skrækscenarium.

- Forudsigelserne er forlængst kendte og meget omdiskuterede i fagkredse. Uafhængigt heraf er der truffet politiske beslutninger på verdensplan for at undgå, at de bliver til den virkelighed, som skrækscenariet angiver, siger Hans Lassen til Ritzau.

ICES rådgiver blandt andre EU Kommissionen om fiskeriet i de nordlige EU-farvande, og wer således indirekte genstand for rapportens kritik.

Facebook
Twitter