Hvad nu EU?

EU er kastet ud i en krise efter Frankrig har stemt nej til forfatningstraktaten. På forhånd har hverken EU eller Frankrig tilsyneladende haft fantasi til at forudse resultatet. Spørgsmålet er derfor: Hvad nu EU?

Spørgsmål og svar om situationen i EU efter det franske nej tilforfatningstraktaten.

Hvornår mødes EU's statsledere om det franske nej?

Ifølge de officielle tidsplaner mødes EU’s udenrigsministre iBruxelles den 13. og 14. juni. Allerede den 16. begynder et todagestopmøde. Flere eksperter peger dog på, at der kan blive indkaldt etekstraordinært topmøde, hvis Holland også stemmer nej tilforfatningstraktaten.

Hvad sker der, hvis Holland også stemmer nej?

Hvis også Holland siger nej, kunne det se ud til, atforfatningstraktaten er endelig død. Befolkningerne i to af EU'soprindelige lande har forkastet en ny fælles grundlov. Men sådanser Anne Mette Vestergaard fra Dansk Institut for InternationaleStudier ikke på det.

Hun mener, at et hollandsk nej vil forværre den krise, som detfranske nej har sendt EU ud i, men ikke nødvendigvis læggetraktaten død. For hende vil meget afhænge af, hvad der sker påEU's næste topmøde.

Kan EU køre videre, hvis traktaten ikke kan ratificeres afalle?

Ja, det kan EU teoretisk set godt.

- EU har Nice-traktaten at falde tilbage på, så EU kan godt kørevidere, som det er i dag. Det bliver måske lidt besværligt og lidtkringlet, men beslutninger vil der blive truffet, siger Anne MetteVestergaard fra Dansk Institut for Internationale Studier.

Hvad sker der med de aktuelle udvidelsesplaner af EU, hvisEU-forfatningen falder?

Juridisk set påvirkes de optagelsesplaner, der er i gang med landesom Bulgarien og Rumænien, ikke af det franske nej. Planerne kørervidere, indtil Det Europæiske Råd bestemmer noget andet.

Til gengæld ryger Tyrkiets eventuelle optagelse i EU ud i engråzone. Tyrkiet er ikke nået nær så langt som for eksempelBulgarien og Rumænien i optagelsesforhandlingerne.

Tyrkiet er blevet lovet en egentlig optagelsesforhandling tilefteråret, hvis landet opfylder en række betingelser.

Om Tyrket opfylder flere af disse betingelser, vil klart være etpolitisk spørgsmål, som påvirkes af udfaldet af flere landes jaeller nej til forfatningstraktaten.

Kan Frankrig forhandle undtagelser, så de alligevel vil sigeja til forfatningstraktaten?

Teoretisk og juridisk set er det muligt, at Frankrig får en ellerflere undtagelser - som Danmark har det til Maastricht traktaten.Eller Frankrig kan få en erklæring, som Irland har i forhold tilNice-traktaten.

Men ikke mange tror, det er en realistisk mulighed. Det ernemlig ikke muligt, at udpege en eller flere konkrete årsager til,at franskmændene stemte nej. Og derfor er der ikke mange, der tror,at det vil være muligt at indkredse, hvad en eventuel undtagelseskal gå på.

Hvor mange lande kan få undtagelser?

Juridisk set kan også Holland få en undtagelse, hvis hollændernestemmer nej på onsdag. Annemette Vestergaard mener, at det måskeogså vil være mere sandsynligt, at det kan ske i praksis forHolland end for Frankrig.

Det er muligt, at Holland vil kunne få stemt traktaten hjem medet forbehold for asyl- og emigrationslovgivningen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter