Hver anden pilot er faldet i søvn under flyvning

Over halvdelen af piloterne i Svensk Pilotforening har oplevet at falde i søvn i cockpittet under flyvning. Endnu flere har lavet fejl pga. træthed.

Over halvdelen af piloterne i Svensk Pilotforening har oplevet at falde i søvn i cockpittet under flyvning. Endnu flere har lavet fejl pga. træthed. (© Colourbox)

Over halvdelen af piloterne i Svensk Pilotforening har ufrivilligt sovet i cockpittet under flyvning, viser en undersøgelse, som aviserne Dagens Nyheter og Dagens industri har været med til at foretage.

I en rundspørge siger 70 procent, at de har begået fejl under flyvninger på grund af træthed. 80 procent af piloterne siger, at de nuværende regler for arbejdstid udgør en trussel mod flysikkerheden.

Må flyve op til 13 timer i træk

Ifølge EU's regler er det tilladt at arbejde i 13 timer, og der ligger forslag om, at arbejdstiden skal kunne forlænges op til 16 timer.

- Resultaterne i denne rundspørge er alarmerende, og vi er naturligvis stærkt foruroligede, siger Mattias Kling, der er koordinator for spørgsmål vedrørende arbejdstid i Svensk Pilotförening.

- Det kan ikke accepteres, at halvdelen af piloterne har sovet i cockpittet, fastslår han over for det svenske nyhedsbureau TT.

I undersøgelsen, som er blevet foretaget af et uafhængigt institut, deltog 625 piloter, som alle arbejder for flyselskaber i Sverige.

Piloter kræver mere forsigtige regler

- En pilot, som skal i tjeneste, må desuden først bruge tid på at komne ud til en lufthavn, hvilket ofte er meget tidskrævende. Hvis denne transporttid skal føjes til de 16 timer, så må man spørge om, om det er sikkert at have en sådan pilot i cockpittet, siger Mattias Kling.

Piloterne kræver, at ændringer af arbejdstidsreglerne skal baseres på videnskabelige fakta.

- Hvis der ikke foreligger videnskabelig dokumentation, så må forsigtighedsprincippet gælde. Man må vide med sikkerhed, hvad der ligger i de regler, som man indfører, tilføjer Mattias Kling.

FacebookTwitter