Ingen masseødelæggelsesvåben i Irak

Irak havde ingen lagre af biologiske, kemiske eller nukleare våben forud for den amerikanskledede invasion i marts 2003. De amerikanske våbeninspektører, der har arbejdet i Irak siden invasionen, konkluderer nu, at våbnene ikke fandtes.

Irak havde ingen lagre af biologiske, kemiske eller nuklearevåben forud for den amerikansk ledede invasion i marts 2003.

Hele rapportenHelerapporten fra Iraq Survey Group om masseødelæggelsesvåben i Irak;engelsk - pdf-dokument. Rapporten

De amerikanske våbeninspektører, der har eftersøgt de formodedemasseødelæggelsesvåben siden invasionen, konkluderer i den endeligerapport, at våbnene ikke fandtes.

Inspektørerne mener, at Iraks evne til at fremstille kernevåbenblev forringet i tiden efter den første Golf- krig i 1991, og ikkeøget, som hævdet af regeringerne i Washington og London.

Chef trådte tilbage

Til gengæld mener inspektørerne, kaldet Iraq Survey Group, atSaddam Hussein havde til hensigt at genoptage produktionen afulovlige våben, så snart muligheden var til stede.

7. oktober2004 offentliggør Iraq Survey Group så sin endelige rapport medkonklusionen: Ingen masseødelæggelsesvåben i Irak.

24. januar2004 træder formanden for Irak Survey Group, David Kay, tilbage.Han udtaler, at han ikke tror, Irak havde store lagre af biologiskeeller kemiske våben.

3. oktober2003 siger en foreløbig rapport fra Iraq Survey Group, at der ikkeer fundet masseødelæggelsesvåben i Irak.

5. juni2003 ankommer 1400 amerikanske, britiske og australskemilitæreksperter til Irak for at danne Iraq Survey Group, som skalfinde masseødelæggelsesvåben.

9. januar2003 siger FN's ledende våbeninspektør, Hans Blix, tilSikkerhedsrådet, at der ikke er fundet afgørende beviser for, atder findes masseødelæggelsesvåben i Irak.

Den 24.september 2002 offentliggør den britiske regering et dossier, hvordet hævdes, at Irak har et detaljeret program for udvikling afmasseødelæggelsesvåben.Jagten på våben

Den amerikanske jagt på masseødelæggelsesvåben løb ind i mangeskuffelser i månederne efter invasionen, idet fund, der blev ansetfor at være lovende, hver gang viste sig at være noget andet endulovlige våben.

Den første chef for Iraq Survey Group, David Kay, trak sig fraposten i januar 2004 med en konstatering af, at man havde tagetfejl, da man udråbte Irak til at være en trussel på grund afstyrets adgang til masseødelæggelsesvåben.

FE indrømmer

Gruppens nuværende chef, Charles Duelfer, fortalte onsdag Senatetsudvalg for de væbnede styrker, at Iraksmasseødelæggelsesvåben-kapacitet stort set blev ødelagt i 1991,skriver BBC Online.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste kontreadmiral JørnOlesen erkender nu, at tjenestens vurderinger om Iraks muligemasseødelæggelsesvåben frem til Irak-krigen "ikke ramte rigtigt påalle områder".

Facebook
Twitter