Ingen rejser til Portugal: 'Det er baseret på fejlagtige kriterier'

Portugals ambassade ærgrer sig over nye rejsevejledninger.

En turist bliver nedkølet i et springvand i en varm sommerdag i Lissabon i 2018. Det bliver efter alt at dømme ikke muligt for danske turister i år. (Arkiv). (Foto: Rafael Marchante © Scanpix)

I dag offentliggjorde Udenrigsministeriet nye rejsevejledninger, og Portugal er sammen med Sverige de eneste europæiske land, hvortil der endnu ikke er grønt lys for rejser.

Det er man naturligvis ikke begejstret for på Portugals Ambassade og i landets nationale turismeorganisation, Turismo de Portugal.

- Vi har fuld forståelse for, at de danske myndigheder ønsker at beskytte borgerne i Danmark, og mener, at myndighederne i Danmark generelt har gjort det rigtig godt. Desværre er beslutningen om at udelukke Portugal fra grænseåbningen, efter vores opfattelse, baseret på fejlagtige kriterier, siger Stig Sommerfeldt Kaspersen, Turistchef for Portugal i Norden.

De kriterier, der afgør, om der tillades rejse til et land, er, at det skal have under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge. Og det har langt de fleste lande i Schengen-området lige nu.

I grafen herunder kan du se, hvilke lande der lever op til smittekravet. De 'grønne' lande har altså under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge i den forløbne uge.

Portugal har registreret 149 dødsfald per én million indbyggere - mens andre lande i Sydeuropa ligger langt over 500. I Danmark er der til sammenligning registreret 104 dødsfald per én million indbyggere.

Portugal har gennemført over en million Covid-19 test og har en befolkning på ca. 10,2 millioner indbyggere. Så for hver en million indbyggere udføres omkring 98.700 test.

- I vores optik anvender man helt enkelt forkerte kriterier i sammenligningen mellem de enkelte lande. Smittetrykket i Portugal er lavt, og antallet af dødsfald per indbygger er blandt de laveste i Europa, siger Stig Sommerfeldt Kaspersen og fortsætter:

- Til gengæld tester man i Portugal langt mere end i næsten samtlige andre lande, og på det seneste har man foretaget meget målrettet testning med det formål at minimere den potentielle smittespredning. Af denne årsag er antallet af nye registrerede tilfælde per indbygger højere end i andre lande.

Gågaden i Lissabon i midten af marts i år, umiddelbart efter flere butikker og institutioner i landet lukkede som følge af corona. (Foto: Rafael Marchante © Scanpix)

Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til 'karantæneland' være ved 30 smittede per 100.000 indbyggere. Torsdag den 25. juni vil Statens Serum Institut fastlægge en liste over åbne lande og ikke-åbne lande. Og de nye rejsevejledninger vil gælde fra den 27. juni.

Portugals Ambassade i Danmark er i dialog med embedsmænd i Udenrigsministeriet om sagen, og man håber, at rejsevejledningen til Portugal dermed justeres.

De nye rejseregler

  • Den 27. juni åbnes der for både ind- og udrejse til visse lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien. En konkret liste over lande præsenteres 25. juni.

  • Lande bliver "åbne", hvis de opfylder kriteriet om have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.

  • Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til ”karantæneland” være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det gøres for at undgå at åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

  • Der vil også blive stillet krav til landenes antal af udførte test.

  • Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”.

  • Kilde: Udenrigsministeriet