Italien dømt for brud på migranters menneskerettigheder

Migrationskrisen er en alvorlig trussel mod respekten for menneskerettighederne, mener Europarådet efter dom.

Tre tunesere blev indkvarteret ulovligt på et modtagecenter. Det var en krænkelse af deres menneskerettigheder, siger en domstol.

Italien har overtrådt tre tuneseres menneskerettigheder ved at internere dem ulovligt under nedværdigende forhold på et modtagecenter på den italienske ø Lampedusa og bagefter sende dem kollektivt ud af landet igen.

Det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag afgjort i en dom, der samtidig viser de store udfordringer, som EU-landene står overfor i deres forsøg på at håndtere migrations- og flygtningekrisen.

Sagen handler om tre tunesere, der i 2011 i kølvandet på det arabiske forår sammen med titusinder af andre migranter flygtede over Middelhavet i faldefærdige både og landede på Lampedusa.

Krise truer menneskerettigheder

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, siger i en kommentar til dommen, at migrationskrisen udgør en alvorlig trussel mod respekten for menneskerettighederne i mange dele af Europa.

- Dagens afgørelse er en rettidig påmindelse til alle Europarådets 47 medlemslande om, at asylansøgere og migranter skal behandles som individuelle mennesker med de samme grundlæggende rettigheder som alle andre, sådan som det er garanteret af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger Jagland.

Menneskerettighedsdomstolen, der har til huse hos Europarådet i Strasbourg, har fundet Italien skyldig i adskillige brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Enstemmig afgørelse

Syv dommere har således enstemmigt afgjort, at de tre tunesere blev tilbageholdt ulovligt, efter at de sammen med 1800 andre migranter havde deltaget i en protestdemonstration, der også endte med brandstiftelse.

Blandt andet fik de ikke at vide, hvorfor de blev tilbageholdt, og de havde heller ikke mulighed for at klage over tilbageholdelsen, mener dommerne.

Desuden mener et flertal af dommerne, at tuneserne har fået en nedværdigende behandling, da de blev interneret på et overfyldt modtagecenter med dårlig hygiejne og uden mulighed for kontakt med nogen uden for modtagecentret.

Flertallet af dommerne mener også, at det er en overtrædelse af menneskerettighederne, at de tre tunesere - og mange andre med dem - kollektivt blev sendt retur til Tunesien, uden at den enkelte fik sin sag behandlet særskilt og uden mulighed for at klage over afgørelsen.

Italien har mulighed for at anke dommen.

/ritzau/