Kamp for menneskeret i Kina nytter

Det er en evig balancegang at kæmpe for bedre menneskerettigheder i Kina, men der bliver gjort fremskridt blandt græsrødderne. Det er budskabet fra en ung kinesisk aktivist i en ny dansk bog om emnet.

Wang Kan er en politisk balancekunstner.

Den unge kinesiske jurist arbejder i forskellige græsrodsorganisationer på det helt konkrete plan med at forbedre sine landsmænds menneskerettigheder i hverdagen.

- Spørgsmålet er hele tiden, hvordan man kan organisere arbejderne, uden at myndighederne bliver sure på dig. Det gælder om at finde balancen, siger Wang Kan i en ny dansk bog om kampen for menneskerettigheder i Kina, som udkommer i dag.

Udgiverne bag den nye bog vil gerne ruske op i den danske Kina-debat (Foto: © Asger Røjle)

BalancegangBogen hedder "Balancegang - ti historier om Kina og menneskerettighederne".

Den handler ikke om udenrigsministre, der mødes og lægger pres på hinanden i menneskeretsdebatten. Den handler derimod om helt almindelige mennesker med navn og ansigt, som gør en indsats for at fremme menneskerettighederne i Kina.

Den viser, at der faktisk sker en masse konkrete fremskridt for menneskerettighederne i Kina hver eneste dag - samtidig med at der også sker tilbageskridt andre steder. Kina er et kæmpestort land.

Udgiverne bag den nye bog vil gerne ruske op i den danske Kina-debat (© Privatfoto)

Danske projekterDen nye bog er skrevet af den danske journalist Gert Holmgaard Nielsen, som sammenlagt har boet i Kina i næsten ti år.

Den er blevet til i samarbejde med seniorforsker Hatla Thelle fra det danske Institut for Menneskerettigheder, som i over ti år har beskæftiget sig med danske menneskeretsprojekter i Kina. Mange af de personer, der optræder i bogen, har været involveret i dansk-støttede projekter i årenes løb.

Arbejdere på vandringWang Kan er 33 år gammel og har fået en del af sin uddannelse i England. Han har især beskæftiget sig med at rådgive og undervise de millioner af fattige arbejdere, der vandrer fra egn til egn i Kina.

Man hører altid, at de er fuldkommen retsløse, men faktisk har de mange rettigheder i kinesisk lovgivning. De ved det bare ikke.

Derfor har de brug for opbakning og rådgivning fra Wang Kan og hans græsrodsorganisation.

OvervågningHan lægger ikke skjul på, at hans arbejde engang imellem har betydet, at han er blevet overvåget af myndighederne.

- En lokal betjent sagde til mig: "Jeg kan ikke forstå, hvorfor myndighederne vil overvåge jer, men det er altså mit arbejde, og så må jeg jo holde øje med jer", fortæller Wang Kan.

- Der er en anden, som har hjulpet os med, hvordan vi skal gribe en bestemt sag an for at vinde den. De er jo i virkeligheden meget flinke, fortsætter han.

Ballade i familienHans kraftige engagement i græsrodsarbejdet har også skabt gnidninger med svigerforældrene. De mente, at det var et usikkert grundlag for deres datters fremtidige familie.

- Det er ikke så stort et problem længere, siger Wang Kan med et smil til Gert Holmgaard Nielsen. De er flyttet hjem til sig selv nu.

Wang Kan bliver interviewet i Deadline på DR2 klokken 22:30 i aften.