Kerry: Tostatsløsningen hænger i en tynd tråd

Israels opførelse af bosættelser kan umuliggøre fred, siger USA's afgående udenrigsminister.

John Kerry udlægger sine tanker om de kuldsejlede forsøg på at opnå fred mellem israelerne og palæstinenserne.

En tostatsløsning er den eneste mulighed for at nå frem til varig fred mellem israelerne og palæstinenserne.

Sådan lyder den benhårde udmelding i en tale fra USA's afgående udenrigsminister, John Kerry, der med et sidste svirp med halen forsøger at forklare sin regerings tanker om fred i Mellemøsten.

Han advarer samtidig om, at muligheden for en tostatsløsning hænger i en tynd tråd.

- Det er afgørende, at vi har en ærlig og åben samtale om de ubekvemme sandheder og svære valg, siger John Kerry i sin tale, som ikke mindst henvender sig til Israel.

Advarer om farlig dynamik

Der er nemlig kommet kurrer på tråden mellem de to gamle allierede, efter USA har ladet en resolution passere i FN's Sikkerhedsråd, der fordømmer Israels bosættelser i de besatte områder på Vestbredden og i Østjerusalem.

Det har skabt voldsom vrede i Israel.

Men alternativet er i John Kerrys udlægning både uønsket og allerede hastigt ved at udspille sig i form af en "farlig dynamik" mellem palæstinenserne og israelerne, der ikke må rodfæste sig.

Det vil nemlig blot medføre mere ustabilitet i regionen, mener John Kerry.

- Beklageligvis mener nogle tilsyneladende, at et venskab med USA betyder, at USA må acceptere enhver politik - uafhængigt af vores egne interesser, vores egen position, ord og principper, siger John Kerry.

Men det er ikke tilfældet, understreger han:

- Venner er nødt til at fortælle hinanden de hårde sandheder, og venskaber kræver gensidig respekt.

- Vi har været Israels bedste ven

Afstemningen i FN's Sikkerhedsråd handlede ifølge John Kerry om én ting, nemlig at bevare muligheden for en tostatsløsning.

- Det var det, vi forsvarede: Israels fremtid som en jødisk og demokratisk stat, som lever side om side med sine naboer i fred og sikkerhed. Det er det, vi forsøger at bevare. For vores egen skyld. Og for deres.

Faktisk har denne regering været Israels bedste ven og støtte, siger John Kerry og skærer det endnu mere tydeligt ud:

- Jeg vil gøre én ting helt klart: Ingen amerikansk regering har gjort mere for Israels sikkerhed, end Barack Obamas har.

John Kerry forklarer, at USA ikke kunne nedlægge veto mod FN-resolutionen, da det ville betyde, at Israel uhindret kunne fortsætte med at opføre bosættelser i de besatte palæstinensiske områder.

- Så vi afviser kritikken om, at vi med denne afstemning svigter Israel. Tværtimod er det ikke denne resolution, der isolerer Israel. Det er den permanente politik om opførelse af bosættelser, der risikerer at umuliggøre fred, siger han.

RESOLUTION MOD ISRAELS BOSÆTTELSER

  • Israel besatte i 1967 territorier fra Jordan, Syrien og Egypten, herunder Gazastriben og Vestbredden.

  • Med forskellige incitamenter har den israelske stat siden tilskyndet israelere til at flytte til de besatte områder.

  • I dag er de israelske bosættelser på Vestbredden, i Østjerusalem og i Golan-højderne vokset, så de udgør israelske byer.

  • Den Internationale Domstol i Haag har fastslået, at områderne er besatte.

  • Det anslås, at der i dag bor 430.000 israelske bosættere på Vestbredden.

  • Det anslås, at der bor yderligere 200.000 israelere i Østjerusalem.

  • FN-resolutionen kræver, at Israel øjeblikkeligt og fuldstændigt stopper alle bosætteraktiviteter i de besatte palæstinensiske områder.