Kina rammes af mange arbejdsulykker

Mindst 100.000 mennesker er ifølge officielle opgørelser blevet dræbt ved arbejdsulykker i Kina i år. Det er en stigning på fem procent i forhold til sidste år. Om året bliver 10.000 minearbejdere dræbt ved arbejdsulykker. I kulminerne bliver der dræbt 4.500 arbejdere.

Sikkerheden påde kinesiske arbejdspladser er fordårlig

30 minearbejdere er omkommet ved en brand i en kulmine iSydkina. For en uge siden var der en eksplosion i en anden kulmine,der dræbte mindst 36 minearbejdere.

Sikkerheden på arbejdspladser i Kina er dårlig. Ifølge dekinesiske myndigheder er mindst 100.000 mennesker blevet dræbt vedarbejdsulykker i år.

Det er en stigning på fem procent i forhold til sidste år.

Der bliver dræbt omkring 10.000 minearbejdere ved arbejdsulykkeri Kina om året. Af de dræbte er mindst 4.500 omkommet ved ulykker ikulminer.