Kineserne må lade bilen stå hver anden dag

Det kan blive mindre sjovt at være bilejer i Beijing. Nye begrænsninger af privatbilismen er på vej.

Forureningsniveauet i Beijing er nået op over 20 gange det niveau for partikelforurening som WHO anbefaler. (Foto: Hanna Leanderdal © DR)

I den kinesiske hovedstad kan biler med lige og ulige nummerplader kan meget vel komme til at skiftes til at stå i garagen.

Bystyret i Beijing har nemlig besluttet, at der nu skal gøres noget ved forureningen.

Luftkvalitet alarmerende

I Beijing kører der over 5 millioner biler rundt i en by med 20 millioner indbyggere.

Presset på trafikken er enormt og udstødningsgasserne fra bilerne betyder at antallet af de farlige PM 2.5 partikler i luften, som sætter sig i lunger og blodbaner, er alarmerende højt.

Torsdag nåede PM 2.5 partikelforureningen i Beijing op på 546 mikrogram pr. kubikmeter ifølge den amerikanske ambassade, der dagligt udsender målinger.

WHO anbefaler højst 25 mikrogram pr kubikmeter.

Det er netop for at gøre noget ved det meget høje forureningsniveau, at bilejere nu kun skal have tilladelse til at køre på vejene hver anden dag.

Det foreslår en ny rapport, som lokalregeringen i Beijing står bag.

Blå himmel til alle

Det er bl.a. erfaringer fra APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) topmødet i Beijing i november sidste år, hvor 21 landes statsledere gæstede byen, der i høj grad er inspirationen bag det nye forslag.

Her skaffede regeringen blå himmel i en uge ved at lukke fabrikker og indføre påbud om, at bilister kun måtte køre på gaden hver anden dag.

Den blå himmel er på de sociale medier blevet døbt "APEC Blue", og termen er gledet ind i sproget om fænomener der er dejlige, men som kan forventes at blive kortvarige.

Men blå himmel skal ikke længere kun være for fine besøgende. Som reglerne er nu, skal bilejere i Beijing lade bilen stå én enkel dag om ugen.

Hvilken ugedag er afhængig af endetallet på bilens nummerplade, og ugedagen skifter hver tredje måned. Men bilkørslen skal indskrænkes yderligere, mener bystyret.

En bil ikke nok

Det er dog langt fra alle, der er begejstrede for udsigten til flere bilfri dage. Allerede den ene bilfrie dag om ugen er mere end hvad mange bilejere kan klare:

- Jeg har været nødt til at have to biler, netop fordi man ikke må køre bil én dag om ugen, siger 30-årige Yang.

30-årige Yang. (Foto: Hanna Leanderdal © DR)

Og udsigten til en ny politik der kan betyde endnu flere bilfri dage, har allerede fået Yang til at tage sine forholdsregler:

- Jeg har netop købt en Mini Cooper til min kone i nytårsgave, så nu har vi tre biler, vi kan deles om, så vi begge kan køre bil hver dag.

Det er nødvendigt, for offentlig transport er besværligt og det er besværligt at få en taxi, men nu er der ingen problemer, hvis regeringen indfører den nye politik, siger Yang.

Ud over den nye Mini ejer han en Mercedes, som han selv kører i, mens hans kone nu kører i en Smart.

Uenighed om politik

Men selv om Beijingborgerne er enige om at der skal gøres noget ved forureningen, er der uenighed om hvordan regeringen skal gribe ind.

Mange mener at regeringen burde se på industrien og forurenende fabrikker først:

30-årige Yang. (Foto: Hanna Leanderdal © DR)

- Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen at biler forurener. Man kunne have begrænset privatbilismen, inden folk havde brugt deres penge på at købe bil.

Regeringen vil gerne have skatteindtægterne, og nu hvor folk har købt en bil, så må de ikke køre i den. Det er en urimeligt politik, siger Zhang Siqin.

Hvis regeringen indfører den nye politik, vil den træde i kraft i oktober i år.