Kontroversiel dom vækker opsigt i Sverige: Mand blev frikendt for hustruvold på grund af sin "gode familie"

En kvinde burde være gået til sin familie i stedet for politiet, lyder det i kontroversiel dom, der har skabt debat i Sverige.

Tingsretten i Stockholm-bydelen Solna har frifundet en mand, blandt andet fordi, at han har en "god familie." (© SVT)

En svensk mand med irakisk baggrund er blevet frikendt for hustruvold blandt andet fordi, at han har “en god familie”.

Sådan lyder et domsudskrift, der har skabt en voldsom debat i Sverige.

Dommen faldt den 19. februar i tingsretten i Stockholm-bydelen Solna. Her begrundes frifindelsen af den tiltalte mand med, at hans familie “virker som en god familie, i modsætning til hendes”, som der står i domsudskriftet, som DR Nyheder også har fået adgang til.

Kvinden og manden mødte ifølge domsudskriftet hinanden i januar 2011 og blev gift efter den muslimske sharia-lov i april samme år.

Dom: Burde ikke gå til politiet

To af domsmændene i sagen, Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson, mente, at manden skulle frifindes. En tredje domsmand og en dommer mente, at ægtemanden var skyldig i hustruvold, men da der var to stemmer for og to stemmer imod, endte tvivlen med at komme manden til gode, og han blev frifundet.

I domsudskriftet fremgår det, at kvinden slet ikke burde være gået til politiet til at starte med, og at hun er “utroværdig”, da hun ikke fortalte sin familie om sagen.

- Det er normalt i “disse kredse”, at en kvinde fortæller familien, at hun bliver mishandlet, og hvis hun bliver det, skal sagen løses i familien, skriver de to domsmænd, står der i dommen.

Kvinden, der politianmeldte sin mand for vold, den 26-årige Maryam Jassem, undrer sig over domsmændenes afgørelse.

- Hvad ved de om hans familie? Hvad ved de om min familie, og hvad har det at gøre med, at jeg er blevet mishandlet? siger hun til Aftonbladet.

Domsmænd indkaldt til møde

Sagen har nu fået chefen for Solna tingsret til at indkalde de to domsmænd til et møde på torsdag for at vurdere deres “egnethed” som lægdommere.

- Bagefter vurderer vi, om de har opført sig på en måde, så de ikke længere skal være lægdommere, siger Lena Egelin til Aftonbladet.

Chefen for Solna tingsret Lena Egelin. (© SVT)

Hun kalder deres afgørelse “usædvanlig”.

- Jeg har ikke set noget lignende. Det er usædvanligt, at man bedømmer ud fra, hvilken familie han kommer fra. Det skal ikke have nogen betydning, da alle er jo lige for loven, siger hun til tv-stationen SVT.

Ekskluderet fra partiet

I Sverige er domsmænd udpeget af et parti, og de to domsmænd, der stemte for frikendelse af manden, var begge medlemmer af det borgerlige Centerparti. De er nu begge blevet smidt ud.

Partisekretær Michael Arthursson siger ifølge SVT, at dommen strider mod Centerpartiets opfattelse af menneskerettigheder og lighed for loven.

- Forfærdelig dom i Solna. Hårrejsende ræsonnement og vurderinger, som ikke hører hjemme i en retsstat eller i vores parti, skriver partileder Annie Lööf på Twitter.

https://twitter.com/annieloof/status/970597688797474816?ref_src=twsrc%5Etfw

Korrespondent: Folk er i chok

Sagen har fået stor opmærksomhed i Sverige, fortæller DR's Europa-korrespondent, Anna Gaarslev.

- Dommen kommer som et chok for mange. Alle er enige om, at argumentationen i dommen er fuldstændig uacceptabel, og den støder mange, da den er i strid med helt basale grundværdier i retssystemet, forklarer Anna Gaarslev.

- Folk spørger nu, hvordan det kan ske, at domsmænd tænker og dømmer sådan.

Korrespondenten siger, at sagen rammer ned i debatten i Sverige om, hvordan man lever sammen i et multikulturelt samfund.

- Der har været flere sager i Sverige med politikere der ikke optræder i overensstemmelse med svensk lov, for eksempel en mandlig poliktiker, der ikke ville give hånden til kvinder.

Domsmand: Jeg har fulgt svensk lov

Den ene af de to lægdommere, Ebtisam Aldebe, siger til Aftonbladet, at hun ikke vil diskutere sagen, men:

- I den her sag har jeg fulgt loven. Svensk lov. Jeg har aldrig dømt efter nogen anden lov, siger Ebtisam Aldebe.

Ebtisam Aldebe, der flere gange har stillet op til det svenske parlament Riksdagen, sagde til SVT i 2008, at hun mente, at svensk lov skal tilpasses muslimer.

Den anden domsmand, der stemte for en frifindelse, Hasan Fransson, skriver på Facebook, at han baserede sin dom på de konkrete beviser, der blev fremlagt under retssagen.

- Jeg tager afstand fra fra de dele af dommen, som påstås at stamme fra religion eller andet, der ikke er forenelig med svensk lov, skriver han.

Fransson står ved sin beslutning, men mener ikke, at den er påvirket af de to impliceredes familiebaggrund, eller at kvinden ikke burde være gået til politiet.

- Som domsmand har jeg ikke haft mulighed for at se dommen på skrift og kommentere på den, inden den blev offentliggjort, skriver han.

Han har nu valgt at droppe alle sine politiske poster.

Facebook
Twitter