KORT Det handler konflikten i Det Sydkinesiske Hav om

Kina opbygger øer i Det Sydkinesiske hav for at vinde territorium i omstridt område.

(Foto: © Grafik Phillippe Falkesgaard, DR Nyheder)

Kina har igennem en længere periode bygget øer i Det Sydkinesiske Hav - på trods af højlydte protester fra de andre lande i området.

Retten til Det Sydkinesiske Hav er aldrig blevet afklaret og Kina strides med sine mindre naboer om territorium og retten til maritime zoner.

Det er særlig øgrupperne Spratley-øerne, Paraceløerne og Scarborough Shoal som står centralt i konflikten.

Kina har overlappende krav med Taiwan, Brunei, Malaysia, Vietnam og Filippinerne.

Hvem gør krav på hvad?

Kina gør krav på omkring 80 procent af Det Sydkinesiske Hav. Kineserne hævder at området har hørt under kinesisk territorium i flere hundrede år.

I 1947 udgav Kina et kort, der viser landets krav i området. Inden for en linje, der kaldes U-linjen på grund af dens form, ligger både Spratley ø-gruppen, Paraceløerne og Scarbough Shoal.

Taiwan gør samme krav på samme områder som Kina.

Vietnam hævder, at Spratleyøerne har hørt under Vietnam siden 1700- tallet. Vietnam gør desuden krav på Paraceløerne.

Filippinerne ligger meget tæt på Spratleyøerne, og gør krav på omkring 50 småøer i øgruppen. Herudover gør Filippinerne krav på Scarborough Shoals.

Malaysia gør ligeledes krav på en mindre gruppe af øer i Spratley ø-gruppen.

Både Malaysia og Brunei gør herudover krav på retten til maritime zoner.

Hvorfor er området vigtigt?

Område har nogle af verdens vigtigste sejlruter til verdenshavene og har stor geopolitisk betydning for Kina.

Kina sejler 90 procent af sin olie fra verdenshavene til Kina gennem det smalle Malaccastræde mellem Malaysia og Indonesien.

Området har desuden naturressourcer - fx olie og gas i undergrunden.

Vigtigst er dog nok det sikkerhedspolitiske spil mellem Kina og USA.

USA har opbygget et stærkt alliancesystem i Kinas nærområde, og USA's inddæmning af Kina giver grobund for tilbagevendende stridigheder mellem kinesere og amerikanere.

Amerikanerne har i disse år øget udenrigspolitisk fokus på Kina og insisterer på fri navigation og retten til gennemflyvning i området.