Krigen mod Jugoslavien - dag for dag

Krigen mod Jugoslavien - dag for dag

Herunder følger en kronologi over de vigtigste begivenheder,siden NATO den 24. marts påbegyndte flyangreb mod Jugoslavien:

24. marts: NATO påbegynder luftangreb på militære mål iJugoslavien. Rusland suspenderer samarbejdet med NATO.

25. marts: Beograd oplyser, at 40 mål blev ramt i de førsteNATO-luftangreb. Jugoslavien afbryder de diplomatiske forbindelsermed USA, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

26. marts: OSCE's (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde iEuropa) kontor i Albaniens hovedstad, Tirana, rapporterer omafbrænding af landsbyer i Kosovo. NATO nedskyder to jugoslaviskeMiG-fly over Bosnien.

27. marts: Flygtende etniske albanere begynder at strømme ind iAlbanien og Makedonien fra Kosovo og fremkalder flygtningekrise.Amerikansk F-117 fly skydes ned tæt på Beograd, og pilotenundsættes.

29. marts: NATO oplyser at ville formindske jugoslaviske styrkermed luftangreb, før Kosovo udrenses for etniske albanere.

30. marts: Præsident Slobodan Milosevic tilbyder at trækketropper ud af Kosovo, hvis NATO stopper flyangreb.

31. marts: Tog bringer fordrevne kosovoalbanere til Makedoniensgrænse. Ifølge FN's flygtningekommissær, UNHCR, er der nu 125.000personer på flugt.

1. april: Jugoslavisk tv viser tre amerikanske soldater, somblev taget til fange nær grænsen til Makedonien.

2. april: Albanien og Maledonien oplyser, at de to lande eroverfyldt af flygtninge.

3. april: NATO-raketter ødelægger det jugoslaviske og serbiskeindenrigsministerium i det centrale Beograd.

4. april: Der fremsættes forslag om at oprette en luftbro for atbringe 100.000 kosovoalbanere til NATO-lande. Makedonien indvilgeri at lade NATO opstille lejre til yderligere 100.000flygtninge.

6. april: Fem civile bliver dræbt i den serbiske by, Aleksinac.NATO indrømmer, at en raket kan have ramt et forkert mål.Jugoslavien erklærer ensidig våbenhvile i Kosovo, hvilket afvisesaf Vesten.

7. april: Jugoslavien lukker flere grænseposter.

9. april: Præsident Boris Jeltsin advarer om, at Rusland kanblive inddraget, hvorved Kosovo-konflikten kan udvikle sig til eneuropæisk eller endog til en verdenskrig.

10. april: USA beordrer yderligere 82 fly at slutte sig tilNATO-styrken. Storbritannien sender hangarskibet 'Invincible'.

11. april (ortodoks påske): Jugoslavien hævder, atkosovoalbanske partisaner benytter baser i Albanien. IfølgeAlbanien rammes landsbyer af jugoslavisk artilleri.

12. april: NATO rammer passagertog syd for Beograd. IfølgeJugoslavien omkommer mindst 30 personer. NATO beklager. Serbiensstørste olieraffinaderi brænder efter missilangreb. Jugoslaviensparlament stemmer for at søge optagelse i den russisk-hviderussiskeunion.

13. april: NATO anmoder om yderligere 300 fly fra USA, ogmilitæralliancens flystyrke nærmer sig 1100. USA'sudenrigsminister, Madeleine Albright, og den russiskeudenrigsminister, Igor Ivanov, mødes i Oslo. De når ikke tilenighed om en fremtidig fredsstyrke i Kosovo.

14. april: NATO-luftangreb rammer etnisk-albanske flygtninge, ogskrækindjagende billeder chokerer Vestens offentlighed. Jugoslavienrapporterer om 64 døde. Efter forvirrende forklaringer i defølgende dage indrømmer NATO, at der muligvis er sket fejl.

15. april: Jugoslavien afviser en international militærstyrke iKosovo men erklærer sig villig til drøftelse af civiltilstedeværelse.

16. april: Strømmen af flygtninge tager atter til og kommer oppå omkring 20.000 om dagen.

17. april: FN's flygtningehøjkommissariat oplyser, at det kanblive nødvendigt at genoplive planen om en gigantisk luftbro for atbringe flygtninge væk fra krigsområdet.

18. april: Jugoslavien anslår skader fra NATO's luftangreb tilomkring 700 mia. kr. I følge NATO viser luftfoto 43 massegrave iKosovo. Jugoslavien afbryder de diplomatiske forbindelser medAlbanien.

19. april: NATO oplyser, at omkring 850.000 fordrevnekosovoalbanere jages og angribes af jugoslaviske styrker i selveKosovo. Ifølge USA kan der ikke redegøres for måske op til en halvmio. mænds skæbne. Præsident Clinton siger, at konflikten kan kosteUSA omkring 42 mia. kr.

20. april: Jugoslaviske og albanske styrker i ildkamp vedgrænsen mellem de to lande. I følge hjælpearbejdere er en enormkolonne flygtninge faret vild på vej til Albanien.

21. april: NATO-raket ødelægger hovedkvarteret for Milosevicsserbiske socialistparti i Beograd. Den sidste uskadte bro overDonau i Novi Sad rammes. Amerikanske Apache-helikoptere ankommertil Albanien. I følge Jugoslavien dræber NATO-missiler ti personeri en flygtningelejr for kroatiske serbere.

22. april: NATO rammer og ødelægger Milosevics residens iBeograd men afviser at have haft til hensigt at dræbe ham. IfølgeJugoslavien er der tale om et attentatforsøg. Rumæniens parlamentvedtager at lade NATO benytte landets luftrum i ubegrænset omfang.I følge analytikere koster Kosovo-konflikten NATO-medlemmerne optil 450 mio. kr. om dagen. Embedsmænd fra EU agter at fremskynde etforbud mod oliesalg til Jugoslavien. Den jugoslaviske delstat,Montenegro, håber at blive undtaget herfra.

Ruslands særlige Balkan-udsending, Viktor Tjernomyrdin, oplyserefter samtaler med Milosevic, at den jugoslaviske præsidentindvilger i 'international tilstedeværelse' i Kosovo. Men USA ogStorbritannien betegner dette som 'utilstrækkeligt' i forhold tilNATO's krav.

23. april: NATO-angreb afbryder jugoslavisk stats-tv, menudsendelserne genoptages et par timer efter. RuslandsBalkan-udsending, Viktor Tjernomyrdin, udtrykker vilje til at mødesmed NATO-ledere om en løsning af Kosovo-konflikten.

Facebook
Twitter