Kvælning i gasmasker og 'snydehenrettelser': Rapport dokumenterer omfattende tortur af ukrainere i besatte områder

- Det, der gjorde mest indtryk, var den generelle brutalitet i overgrebene, siger juridisk chef.

En gasmaske, der angiveligt har været brugt til tortur af civile i Kupiansk. På masken ses Ruslands karakteristiske 'Z'. (Foto: © Damka.Media)

På et tidspunkt får en ukrainsk fange nok af den tortur, han bliver udsat for af sin russiske torturbøddel. Han tigger den russiske soldat, der står bag torturen, om at tage hans liv.

Men selvom den russiske soldat får grønt lys til at tage fangens liv, ombestemmer soldaten sig og beslutter i stedet at fortsætte overgrebene mod den ukrainske fange.

- Du har endnu ikke været gennem helvedes ni cirkler, forklarer soldaten til den ukrainske fange, inden han fortsætter torturen.

Scenen har angiveligt udspillet sig i en fængselskoloni i Kherson, men russisk tortur af ukrainske fanger finder sted i både fængsler, politistationer eller i improviserede torturkamre i den russisk besatte del af Ukraine.

Det konkluderer en ny rapport, der er blevet navngivet efter den russisk torturbøddels Dante-referencer om "helvedes ni cirkler".

Både fysisk og psykisk tortur

Rapporten dokumenterer en ekstremt omfattende tortur af ukrainske civile og tilfangetagne soldater i den russiskbesatte del af Ukraine.

- Det, der gjorde mest indtryk, var den generelle brutalitet i overgrebene. Det er tæsk, det er elektrisk tortur, og det er episoder, hvor man putter en gasmaske over hovederne på fangerne, lukker for ilten og kvæler dem, til de segner, siger Therese Rytter.

Hun er juridisk chef i Dansk Institut mod Tortur, Dignity, der sammen med tre ukrainske og en international ngo har udarbejdet rapporten 'Helvedes ni cirkler'.

Hun fremhæver også en særlig form for psykisk tortur, hvor man snyder ofrene til at tro, at de bliver henrettet.

- De giver folk en hætte over hovedet og affyrer et skud over hovedet på dem, så de tror, de bliver dræbt.

Der kan være tale om forbrydelser mod menneskeheden

På baggrund af 121 interviews og oplysninger fra fængsler, der igen er kommet under ukrainsk kontrol, konkluderer rapporten fra Dignity, at der er tale om "talrige krænkelser af menneskerettigheder".

- 85 procent af de mennesker, vi har talt med, taler om, at de har været udsat for tortur eller anden umenneskelig behandling, fortæller Therese Rytter.

Derfor vil man nu lave en indberetning til Den Internationale Straffedomstol.

Hos Dignity ser man nemlig konturerne af den alvorligste kriminelle handling i international lov.

- Der kan være tale om så omfattende og systematisk en tortur, at det kan være en forbrydelse mod menneskeheden, siger Therese Rytter.

Overgrebene har fundet sted i de russiskbesatte områder af Ukraine, og I de områder, der senere er blevet befriet af de ukrainske styrker.

I rapporten beskriver en kilde blandt andet, hvordan torturen ofte blev udført af personer i masker iført sorte uniformer, så det var umuligt at identificere ens bødler.

Den samme person fortæller også, hvordan de russiske fangevogtere hånende råbte "Ære til Ukraine", mens de tævede fangerne.

Svarede nogle af de ukrainske fanger med "Ære til heltene", som er den anden del af slagordet "Ære til Ukraine. Ære til heltene" blev de eskorteret væk for aldrig at blive set igen.

Ifølge rapporten har den russiske tortur da også to hovedformål.

Dels skal den skræmme civilbefolkningen i de besatte områder for at sikre en mere effektiv kontrol med områderne generelt og i særdeleshed i detentionsfaciliteterne.

Derudover skal torturen både straffe civile med en pro-ukrainsk holdning og skaffe oplysninger om personer med holdninger, russerne finder skadelige.

- Jeg har selv tidligere besøgt russiske fængsler, men brutaliteten her er helt særlig, siger Therese Rytter.

Professor: Tortur sker på begge sider

Og rapporten er troværdig og kan komme til at spille en rolle i et retsopgør med Rusland, når krigen engang er slut.

Det mener Peter Vedel Kessing er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

- Jeg synes, at rapporten meget præcist og klart dokumenterer en række konkrete overgreb mod både civile og soldater, der har overgivet sig, og det er et klart brud på både menneskerettighederne og Geneve-konventionerne, siger han.

Reb fundet i et torturkammer og beslaglagt som bevismateriale af politiet i Kherson. (Foto: © Kherson Police)

Han peger dog på, at der også fra ukrainsk side sker overgreb mod russiske fanger.

- For en måneds tid siden konkluderede en FN-rapport, at russiske soldater laver systematiske og grove overgreb, men at der også er enkeltstående overgreb fra de ukrainske soldater, fortæller Peter Vedel Kessing, inden han fortsætter:

- Der er enkeltstående overgreb fra ukrainsk side, men det er slet ikke i samme omfang som de overgreb, vi ser fra russisk side.

Men ved vi reelt, hvem der opfører sig værst?

- Ja, der er ingen tvivl om, at det er russerne. Nu har vi denne her rapport, vi har FN’s rapport for en måneds tid siden, og vi havde en rapport sidste år, og Den Internationale Straffedomstol har jo også indledt retssager mod Putin.

- Så der er meget enslydende rapporter om, at de russiske soldater laver grove og systematiske overgreb, siger Peter Vedel Kessing.

Dignity: Vil også kigge på ukrainske overgreb

Hos Dignity forklarer Therese Rytter, at man "absolut" også har planer om at kigge på, hvordan de russiske krigsfanger bliver behandlet af ukrainerne.

- Det her er bare den første rapport, og i det omfang, vi overhovedet kan få adgang til russisk krigsfanger, så vil det også være en prioritet. Det er vigtigt for os at dokumentere begge sider af krigen, siger hun.

Hvor sikre er I på de oplysninger, I har fået?

- Vi kan være meget sikre på krænkelserne. Det er 121 interviews, hvor folk uafhængigt af hinanden fortæller om de samme torturmetoder. Vi verificerer selvfølgeligt pålideligheden af oplysninger, siger hun.

Foruden den udprægede brug af tortur og umenneskelige handlinger, nævner rapporten også, "talrige" tilfælde af mord begået af russere på ukrainere i fangenskab.

I FN's seneste rapport nævnes 30 dokumenterede tilfælde af drab på civile i fangenskab.