For langsom og utilstrækkelig: Hård kritik af den svenske coronahåndtering

Coronakommission kommer med skarp kritik af coronakursen i Sverige, hvor over 15.000 er døde med covid-19.

Da den første coronabølge skyllede ind over Europa i foråret 2020, holdt Sverige store dele af samfundet åbent. (Foto: TT News Agency © Ritzau Scanpix)

- Sveriges håndtering af pandemien har været præget af langsommelighed. De indledende tiltag var utilstrækkelige i forhold til at stoppe eller kraftigt begrænse smittespredningen i landet.

Sådan lyder vurderingen i en foreløbig rapport om den svenske coronahåndtering, der i dag blev offentliggjort.

Rapporten er udarbejdet af en særlig coronakommission, og den langer blandt andet ud efter den svenske regering for dens håndtering af pandemien.

- Tiltagene i foråret 2020 blev ikke kun indført for sent i forhold til vores nordiske naboer - baseret på vores nuværende viden - men også i forhold til den daværende smittespredning i landet, skriver kommissionen blandt andet.

Samtidigt mener kommissionen, at smitteopsporingen kom for sent i gang, og at smittekontrollen har været for ringe, beretter Ritzau.

Samtidig rettes der hård kritik mod den lange tid, det tog at få sat et omfattende testsystem op.

- Kommissionen vurderer, at det næppe kan betegnes som andet end en fejl, at en diskussion om ansvar og finansiering var medvirkende til, at der ikke fandt større testning sted, før den første bølge var ovre, siger kommissionens talsmand, Mats Melin.

Kommissionen vil først komme med sin endelige vurdering af, om den svenske strategi var den rette, i sin endelige rapport til februar.

- Men allerede nu kan man sige, at de tidlige tiltag ikke formåede at standse eller kraftigt begrænse smittespredningen under pandemiens begyndelse, siger Mats Melin, ifølge SVT.

Sveriges dødstal målt i forhold til indbyggertal er mere end tre gange højere end i Danmark:

Særpræget svensk kurs

Den svenske regering har haft en noget mere lempelig tilgang til coronahåndteringen med færre restriktioner, hvilket under pandemien har skabt international opmærksomhed omkring vores nordiske nabo.

For mens lande som Danmark i marts 2020 lukkede samfundet ned og indførte historiske forsamlingsforbud, lukkede butikker og sendte børn og unge hjem fra skole, så gik svenskerne en helt anden vej.

Skoler, barer og restauranter forblev åbne, og man lod det i høj grad være op til svenskerne selv at holde smitterisikoen nede, mens man satsede på flokimmunitet.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, blev ansigtet udadtil på strategien, fordi man i Sverige har en tradition for at lade myndighederne arbejde mere selvstændigt. (Foto: TT News Agency © Ritzau Scanpix)

Også Lena Einhorn, virolog hos Karolinska Institutet, gik til stålet på i den svenske TV Avis, Aktuellt:

Fra de svenske sundhedsmyndigheders side lød modsvaret, at man gik videnskabeligt til værks og kun ville indføre hårde tiltag, når der var belæg for, at de virkede.

Her var meldingen fra statsepidemiolog Anders Tegnell, at den svenske strategi var fagligt funderet og havde til formål at beskytte de ældre, mens man lod smitten sprede sig så langsomt som muligt i resten af befolkningen.

Men smitten nåede ind på de svenske plejehjem og kostede tusinder af ældre svenskere livet.

DR interviewede Anders Tegnell i slutningen af april 2020, hvor han forsvarede den svenske kurs, men medgav, at antallet af døde var betydeligt højere end håbet:

Siden har landet fået færdigvaccineret 67,83 procent af befolkningen og har set et stort fald i antallet af daglige dødsfald siden starten af i år.

I den seneste tid har landet kunnet bryste sig af lavere smittetal end i Danmark. Eksperter peger dog på, at de svenske smittetal kan blive holdt kunstigt nede af, at sundhedsmyndighederne ikke længere anbefaler vaccinerede at blive testet.

  • Antallet af daglige coronadødsfald er faldet betydeligt, siden tallene toppede i vinter. (© Ourworldindata.org)
  • Også antallet af svenskere, som hver dag registreres smittet, er betydeligt lavere.
1 / 2