Ligebehandlingschef om EU's tørklædedom: Domstolen valgte en pragmatisk tilgang

Maria Ventegodt Liisberg hæfter sig dog også ved en nyskabelse i EU-Domstolens afgørelse.

EU-dommen ligger i forlængelse af en afgørelse fra den danske Højesteret, der i 2005 afgjorde, at Føtex var i sin fulde ret til at nægte ansatte at bære tørklæder. (Foto: Arif ALI © Scanpix)

EU-Domstolen har netop slået fast, at virksomheder i medlemslandene gerne må forbyde deres ansatte at bære tørklæder - og de må også gerne fyre dem, hvis ikke medarbejderne retter ind.

Hos Institut for Menneskerettigheder forklarer ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg, at domstolen har valgt en "pragmatisk tilgang", som er i tråd med dansk retspraksis.

Afgørelsen er på linje med en dom fra den danske Højesteret i 2005, hvor retten afgjorde, at Føtex var i sin fulde ret til at nægte ansatte at bære tørklæder.

- Men der er en nyskabelse i forhold til eksisterende EU-ret og dansk ret, forklarer Maria Ventegodt Liisberg og peger på, at virksomheder, der ønsker at give udtryk for neutralitet over for kunder, skal undersøge om medarbejderen - uden en merudgift - eventuelt kan flyttes til andre dele af virksomheden uden kundekontakt.

- Det er helt nyt, at EU-Domstolen på denne måde pålægger virksomheder at yde tilpasning for religion.

EU-Domstolen har vurderet spørgsmålet ud fra to sager fra henholdsvis Belgien og Frankrig.

I sagen fra Belgien blev kvinden fyret med henvisning til virksomhedens regelsæt mod at bære synlige religiøse symboler, mens kvinden i sagen fra Frankrig blev fyret efter en klage fra en kunde.

- Hvis en virksomhed har klare interne regler om, at medarbejdere med kundekontakt ikke må bære synlige religiøse tegn, så er et forbud mod at bære tørklæde helt i overensstemmelse med EU-lovgivning om diskrimination, siger Maria Ventegodt Liisberg om EU-Domstolens afgørelse.

- Omvendt kan en virksomhed ikke begrunde et konkret forbud mod at bære tørklæde med klager fra kunder. Der skal altså være klare interne regler, der viser, at virksomheden er religiøs neutral i sin fremtoning.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk