Livstid til tysk kannibal

Den tyske kannibal Armin Meiwes er blev idømt en livstidsdom for at have dræbt og spist noget af den mand, som selv bad ham om at gøre det.

Meiwes spiste noget af sit offer, mens han stadig var i live. (Foto: scanpix © Scanpix)

Lige til det sidste fastholdt Armin Meiwes, at han i marts 2001 kun dræbte og fortærede en anden mand på dennes udtrykkelige opfordring.

Men lige meget hjalp det.

Dom omstødt

Meiwes, der er blevet kendt verden over som "kannibalen fra Rotenburg", blev ved landsretten i Frankfurt idømt livsvarigt fængsel for mord i en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere tysk retshistorie.

Retssagen er blevet genoprullet i Frankfurt, efter at forbundsdomstolen i fjor omstødte den omstridte dom på otte og et halvt års fængsel for manddrab, som den 44-årige computerspecialist for to år siden blev idømt af en domstol Kassel.

Forbundsdommerne mente ikke, at der var blevet taget tilstrækkeligt hensyn til drabsmotivet i den første retssag, og ifølge den nye dom begik Meiwes sin ufattelige gerning med forsæt og ud fra seksuelle motiver.

Strengeste straf

Dommerne bakkede dermed op om anklagemyndighedens krav om at idømme ham maksimalstraffen. De hæftede sig ved, at Meiwes var totalt optaget af sin fetich om unge mænds kød og bevidst havde filmet gerningen for at opnå seksuel tilfredsstillelse ved at gense videoen.

Men han nød ikke at begå selve drabet.

- Han måtte overvinde sig selv, men gjorde det, fordi han ville spise kødet, fastslog retsformand Klaus Drescher.

Hovedpersonen selv virkede fattet, da han modtog beskeden om, at han nu skal tilbringe mindst 15 år bag tremmer.

Hans forsvarere bebudede da også prompte at anke dommen.

"Kødæder"

De har i begge retssager anført, at der var tale om et medlidenhedsdrab, fordi Meiwes og dennes offer indgik en klokkeklar aftale, efter at de havde mødt hinanden via internettet, hvor Meiwes kaldte sig selv "kødæder".

Således herskede der i retten ingen tvivl om, at den 43-årige ingeniør fra Berlin selv bad om at få skåret sin penis af og blive dræbt på Meiwes' gård i Rotenburg i Hessen.

Medlidenhedsdrab kan maksimalt straffes med fem års fængsel, mens kannibalisme som sådan slet ikke er nævnt i den tyske straffelov.

- Meiwes tager fejl, hvis han tror, at kannibalisme ikke er strafbart. Selv om kannibalisme ikke er nogen lovovertrædelse, er der tale om en skændelse af gravfreden, sagde dommer Drescher.

Egnet til straf

En række sagkyndige fastslog i landsretten, at Meiwes' lider af en alvorlig, afvigende personlighedsforstyrrelse og sagtens kunne finde på at gentage sin gerning. De erklærede ham dog for egnet til at blive idømt en fængselsstraf fremfor en afsoning i psykiatrien, fordi de anså ham for at være tilregnelig på gerningstidspunktet.

Manden, der i alt fortærede omkring 20 kilo af sit offers kød og allerede i sin ensomme barndom havde fantasier om at blive fuldstændig forenet med et andet menneske, har i retten sagt undskyld og beklaget sin gerning.