Løkke: Vi træder ud af Europol - men har fået en brugbar aftale

Ny aftale om Europol er brugbar nu, men nok ikke i fremtiden, siger statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ser problemer på længere sigt med den Europol-aftale, der nu er underskrevet.

En ny aftale om Danmarks fremtidige tilknytning til det europæiske politisamarbejde, Europol, er i dag blevet underskrevet.

- Vi har nu fået en Europol-aftale. Den er netop underskrevet på Malta mellem Europol og det danske rigspoliti og betyder, at vi udtræder af Europol den 1. maj, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

1. maj går det europæiske politisamarbejde fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt samarbejde, og så kan Danmark ikke længere deltage i samarbejdet på grund af retsforbeholdet, som danskerne stemte nej til at afskaffe i december 2015.

Derfor er den nye aftale kommet i stand, og den gør det ifølge statsministeren fortsat muligt for Danmark at deltage i bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

- Jeg er meget tilfreds med den aftale, der er indgået. Vi har arbejdet hårdt for det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser påstanden fra debatten i 2015 om, at Danmark sagtens kunne beholde retsforbeholdet og få en parallelaftale med EU om Europol.

- Vi har ikke fået en parallelaftale, og vi udtræder af Europol. Vi er ikke længere medlem af Europol, siger statsministeren.

- Der var dem, som sagde, at man kunne knipse i fingrene, og så kunne vi bare blive i Europol. Vi kunne ikke bare blive i Europol. Vi er nu et tredjeland. Vi står udenfor, tilføjer han.

På nuværende tidspunkt er den underskrevne aftale brugbar, men statsministeren ser problemer på længere sigt.

- Det er en aftale, der er god i nuet, men det er også en aftale, der er i risiko for bliver slidt ned på grund af den teknologiske udvikling, siger statsministeren.

Rigspolitiet har blandt andet udtrykt bekymring over, at danske betjente i fremtiden ikke har adgang til at søge direkte efter oplysninger i Europols databaser, når de er på patrulje, hvilket betjente i andre EU-lande ifølge Rigspolitiet får adgang til i fremtiden.

Derfor skal den danske Europol-aftale årligt evalueres i Danmark, ligesom aftalen skal evalueres med EU efter tre år.

Folketingets EU-Oplysning har lavet følgende oversigt over Danmarks nye aftale med EU om Europol: