Luxembourg tjener stort på EU

Når man gør op, hvad de enkelte lande har ud af deres medlemskab af EU, handler det i reglen om landbrugsstøtte - eller om støtte til fattigste dele af EU. Her er det Frankrig og Spanien, der er i front. Men beregninger viser, at Belgien og Luxembourg tjener endnu mere, fordi landene lægger hus til....EU.

EU er en rigtig god forretning - for nogle af landene.

For det mindste land i Unionen, Luxemborg, er der tale om engevinst på næsten 150.000 kroner årligt - per indbygger.

Når man gør op, hvad de enkelte lande har ud af deres medlemskabaf EU, handler det i reglen om landbrugsstøtte - eller om støttetil fattigste dele af EU. Ser man bare på de tal, er dethenholdsvis Frankrig og Spanien, der henter flest penge i EU'skasser.

Men nu har EU parlamentets budgetudvalg regnet tallene efter ogogså beregnet den fordel, som det giver at huse parlamentet,domstolen, agenturer og kommissionens institutioner.

Det er tal, som Belgien og Luxemborg helst ikke vil have med istatistikken. Og det er der en god grund til. Belgien kan glæde sigover at få den største del af de penge, EU bruger på administrationhvert år. 60 procent bliver det til - mens for eksempel den danskeandel er på under en procent.

Luxembourg er topscorer

Men det er Storhertugdømmet Luxemborg, der per indbygger tjenermest på EU. En række af EU's institutioner er med tiden blev lagtder - herunder EF domstolen. Og samtidig holder EU's ministre mangeaf deres møder i Luxemborg. Det betyder en kontant fordel forlandet som er uden sidestykke. Hvert år giver det knap 150.000kroner per indbygger i tilskud til landets økonomi.

Luxemborg er i dag unionens rigeste land, målt per indbygger -men uden tilskuddet fra EU ville det ligge på niveau medgennemsnittet.

Det tilsvarende danske beløb er godt 21.000 kroner. Hvis landeneikke fik hjælp fra EU, ville danskerne være de rigeste i EU.

FacebookTwitter