Malawi trues af hungersnød

Oversvømmelser har ramt store dele af Malawi i det sydlige Afrika.

Oversvømmelser har ramt store dele af Malawi i det sydligeAfrika.

Adskillige tusinder er flygtet, og afgrøder på landbrugsarealerer vasket væk. I den centrale del af landet er 1500 huse og 1100hektar landbrugsland ødelagt.

En jernbanelinie ødelagt. Længere mod nord er tusinder blevettvunget fra deres hjem af floder, der er gået over deresbredder.

Malawis 11 millioner indbyggere risikerer fødevaremangel.

Malawi er et af de lande, som Danmark nu standser sin bistandtil.

FacebookTwitter