'At man ligger i samme seng uden tøj på indebærer ikke, at man deltager frivilligt i sex'

Den svenske højesteret har for første gang dømt en person for uagtsom voldtægt efter ny samtykkelov. 

De strammere regler om seksuelt samtykke blev indført i Sverige, efter at den globale #metoo-bevægelse satte fokus på overgreb og sexchikane. (Foto: Lucy Nicholson © Scanpix)

En 27-årig mand fra Sverige har fået en fængselsdom for uagtsom voldtægt.

Sagen er den første dom efter den nye svenske samtykkelov, der blev indført sidste sommer.

Manden er blevet dømt for at have voldtaget en kvinde, der forklarede under retssagen, at hun blev paralyseret, da manden berørte hende. Hendes passivitet fik ikke manden til at sikre sig, at hun frivilligt ønskede at have sex med ham.

Retten fastslog dermed, at hun ikke havde givet samtykke til sex, og at manden var skyldig i uagtsom voldtægt.

- Jeg er meget tilfreds med denne her dom. Den giver svar på mange af de spørgsmål, som man kan stille efter den nye lov. Det er rigtig godt, at den højeste domstol er tydelig omkring, at den forurettede ikke har noget ansvar for at sige, at man ikke vil, siger anklageren i sagen, My Hedström, til SVT.

Den samlede straf bliver på to år og tre måneders fængsel, men den omfatter også andre sager. Straffen for den uagtsomme voldtægt udgør ifølge Högsta Domstolen otte måneder.

- Retten finder det bevist, at gerningsmanden har udført de seksuelle handlinger, uden at hun har deltaget frivilligt. Det er imidlertid ikke blevet bevist, at gerningsmanden handlede forsætligt, men at han handlede groft uagtsomt, skriver domstolen på sin hjemmeside.

Passive ofre har intet ansvar

Anklager My Hedström mener, at det er godt, at der er blevet slået hul på den ny samtykkelov med dommen.

- Ofte er det sådan, at man ligger helt stille og er passiv, når man bliver udsat for et seksuelt overgreb. Det, at man ligger i samme seng uden tøj på, indebærer ikke, at man deltager frivilligt i sex, siger My Hedström.

Agneta Bäcklund, der som dommer ved den svenske højesteret har været med til at bedømme sagen, forklarer, at den nye lov "tager udgangspunkt i, at man ikke behøver sige nej".

- Han var usikker på, hvordan det forholdt sig i denne her situation - om hun ville deltage i seksuelle handlinger eller ej - og når han på trods af dette gennemførte seksuelle handlinger med hende, dømmes han for uagtsom voldtægt, siger Agneta Bäcklund til SVT.

Lovbrud hvis sex ikke er frivilligt

Det er et år siden, at Sverige gennemførte en lovændring, som indebærer, at det skal være blevet gjort klart, at der er tale om frivillighed ved sex. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det et lovbrud.

Tidligere forudsatte voldtægtsdomme, at der i sagen havde været fremsat trusler eller var blevet anvendt tvang eller vold - eller ofret skulle have været i en udsat situation - for eksempel være beruset.

Fra 1. juli 2018 gælder, at domstolene særskilt skal vurdere, "om der er givet udtryk for frivillighed gennem ord, handling eller på anden vis".