Martin Krasnik: Hvis udviklingen fortsætter, bliver Israel et jødisk teokrati

I Israel har en bebudet reform af højesteret sendt hundredtusinder af demonstranter på gaden.

Reformen vil give regeringen større magt til at udpege dommere til højesteret, og et simpelt flertal i parlamentet vil kunne underkende rettens afgørelser.

Ifølge demonstranterne vil reformen undergrave Mellemøstens eneste demokrati, og Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, deler bekymringen.

Han mener, at Israel lige nu står ved en skillevej, og i Deadline beskriver han to scenarier for landets fremtid.