Mellemøst-kvartetten mødes i Jerusalem

Mellemøst-kvartetten - EU, FN, USA og Rusland - mødes i dag i Jerusalem. De vil puste nyt liv i den fredsproces, der er gået i stå, efterhånden som uroen i området er optrappet. Bl.a. vil de diskutere Egyptens tilbud om at stå for sikkerheden i Gaza.

Initiativtagerne til den strandede køreplan for fred iMellemøsten - Mellemøst-kvartetten - mødes i dag i FN'shovedkvarter i Jerusalem.

På dagsordenen er blandt andet Egyptens tilbud om at stå forsikkerheden i Gaza.

Støtter Egyptens forslag

Israels premierminister, Ariel Sharon, har lovet at rydde israelskebosættelser i Gaza inden udgangen af 2005, ligesom han siger, athan vil trække israelske sikkerhedsstyrker ud af Gaza.

De planer har fået den egyptiske regering til at tilbyde atsende mellem 150 og 200 politibetjente til Gaza for at træne enpalæstinensisk politistyrke og stå for sikkerheden i enovergangsperiode.

En højtstående embedmand fra det israelske forsvarsministeriumhar været i Kairo for at diskutere tilbuddet. Især udsigten til enisraelsk overdragelse af grænsekontrollen mellem Egypten og detsydlige Gaza skal være blevet diskuteret.

Mellemøst-kvartetten, bestående af EU, FN, USA og Rusland,mødtes for et par uger siden i Egypten, og her udtrykte den støttetil den egyptiske regerings forslag.

Håb om større engagement

Den palæstinensiske premierminister, Ahmed Qurei, siger, at hanhåber, at dagens møde i Jerusalem er tegn på et større engagement ifredsprocessen fra kvartettens side.

- Vi håber, at kvartetten vil mødes oftere og forstærkeovervågningen af situationen for at sikre køreplanen og de endeligeforhandlinger, siger han.

Køreplanen, som sigter på at skabe en palæstinensisk stat i2005, blev sidste år præsenteret under stor bevågenhed.

Siden er opmærksomheden imidlertid blevet svækket i takt med defortsat voldelige begivenheder i regionen.