Miljøorganisation: Klimaaftale gør det muligt at holde temperaturstigninger under to grader

Ny aftale om at reducere brugen af HFC-drivhusgasser er vigtig for fremtidens klima, siger Det Økologiske Råd

Der skal skrues ned for HFC-gasserne, som blandt andet bliver brugt til køleformål. (Foto: DIMITRA LOUVROU © Scanpix)

I dag satte 150 lande signaturer på en aftale, som betyder, at brugen af drivhusgasserne HFC skal reduceres kraftigt over de næste 20 år.

Og det er særdeles vigtigt for målsætningen om at holde de globale temperaturstigninger under de to grader, som ifølge klimaforskere er et kritisk vendepunkt for den globale opvarmning.

Det siger Jeppe Juul, som er energimedarbejder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

- Hvis ikke vi havde lavet den her aftale, så ville brugen af de her stoffer nå en klimabelastning, som var på niveau med transportsektoren. Vi ville være et sted, hvor det ville være meget svært at styre den fremtidige klimaudvikling, siger han.

Danmark har været afgørende

Danmark har ifølge Miljøstyrelsen haft særregler for brugen af gasserne, som, efter de blev indført i 2002, har betydet, at vi har reduceret vores brug af gasserne med 2/3.

Og Danmarks politik på området har spillet en vigtig rolle for, at andre lande også har forpligtet sig til at skrue ned for brugen af gasserne, siger Jeppe Juul.

- Vi var en af de første nationer, der fik forbud og afgifter på de her stoffer, og så har vi været med til at finansiere udviklingen af alternativer (til gasserne, red.). Det er det, der har ledt til, at EU har lavet en aftale, og at vi efterfølgende har kunnet nå en global aftale, siger han.

Selvom aftalen er et vigtigt skridt på vejen, kunne Det Økologiske Råd dog godt have tænkt sig, at de 150 aftalelande havde skruet hårdere på gasventilerne.

- Samlet set kunne vi godt have ønsket en hurtigere udfasning af de her stoffer, men der har været nogle udviklingslande, som har haft brug for en længere udfansningsperiode, siger Jesper Juul.

Facebook
Twitter