Mistanke om svindel i Madagaskar: Danmark lukker for adoptioner fra landet

Efter talrige skandaler på adoptionsområdet lukker socialministeren for adoptioner fra endnu et land.

Ankestyrelsen har siden efteråret 2022, bl.a. i kølvandet på Frankrigs suspendering af adoptioner fra Madagaskar, haft særlig fokus på adoptionsformidlingerne fra landet. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Fem danske par var stillet i udsigt, at de kunne adoptere et barn fra Madagaskar.

Det kommer ikke til at ske, da social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har besluttet at sætte en stopper for adoptioner fra det fattige, afrikanske land.

Adoptioner fra udlandet skal følge en række internationale og etiske regler. Men en aktindsigt viser, at Ankestyrelsen som kontrolmyndighed har mistanke om, at flere af sagerne ikke har fulgt de etiske regler for frigivelse af børn i Madagaskar.

Derfor indstillede Ankestyrelsen i midten af maj, at social- og boligministeren skulle stoppe adoptioner fra Madagaskar til Danmark, fordi de vurderede, at de ikke kunne gennemføres på en lovlig, etisk og faglig forsvarlig måde.

Sag om samtykke til adoption fra mindreårig mor i Madagaskar

Et af de børn, der skulle have været adopteret til Danmark, er ifølge Aktindsigten født af en mindreårig mor. Det får undervejs i forløbet Ankestyrelsen til at stille flere kritiske spørgsmål til Danish International Adoption, DIA, der som det eneste bureau i Danmark formidler internationale adoptioner. Her rejser Ankestyrelsen spørgsmålet om, hvorvidt der har været samtykke til adoption fra den mindreårige mor:

”…. sag giver anledning til bekymring om, hvorvidt reglerne for frigivelse i Madagaskar er fulgt i en situation, hvor biologisk mor er mindreårig”, fremgår det af Ankestyrelsens notat.

I aktindsigten fremgår det, at DIA selv valgte at trække denne sag tilbage, da bureauet ikke havde tilstrækkelig ekspertise og erfaring med adoptioner, hvor moren er mindreårig.

Alligevel har DIA i en pressemeddelelse udtrykt bekymring over lukningen for adoptioner fra Madagaskar.

- I DIA er vi ikke mindst bekymrede over, at Ankestyrelsen ønsker at indstille til en meget hurtig og dermed drastisk lukning af adoptionsformidlingen fra Madagaskar, lyder det.

DIA's direktør Kaspar Bro Larsen tilføjer i dag overfor DR, at DIA tager ministerens beslutning til efterretning og følger op i forhold til de berørte parter.

Tvivl om økonomisk vinding i adoptionssager

Ifølge lovgivningen må ingen tjene penge på adoption, men netop det kan være sket i forbindelse med adoption fra Madagaskar.

Ankestyrelsen rejser mistanke om, at personer i Madagaskar kan have draget ”utilbørlig økonomisk vinding” i forbindelse med den internationale adoptionsformidling:

- DIA har fortsat ikke tilvejebragt oplysninger, der skaber sikkerhed for, at den adoptionsrelaterede støtte og øvrige betaling i de konkrete adoptionssager er i overensstemmelse med kravene i DIA´s akkrediteringsvilkår, som det hedder i Ankestyrelsens indstilling til socialministeriet.

Aktindsigten viser, at DIA igennem adskillige måneder har forsøgt at tilbagevise kritikken, bl.a. ved at fremsende en række bilag for økonomiske transaktioner. Men altså uden, at det har overbevist Ankestyrelsen, der flere gange i korrespondancen understreger, at man ser med bekymring på sagen.

Tidligere sager

Det er langt fra første gang, at adoptionsformidling kommer i kritisk søgelys. I lande som f.eks. Indien, Sri Lanka, Etiopien, Chile og Colombia har det tidligere vist sig, at nogle børn er blevet franarret eller stjålet fra deres biologiske forældre. I to nyere eksempler lukkede Danmark for adoptioner fra Nigeria i 2014 og fra Etiopien i 2016 – i andre sager har det været afsenderlandene, som har besluttet ikke længere at tillade bortadoptioner af børn.

DR afdækkede i januar i år ulovlige adoptioner fra Sydkorea, der bl.a. handlede om forfalskede identitetspapirer og om en kvinde fra Ringsted, der blev stjålet fra sin mor umiddelbart efter fødslen på et sydkoreansk hospital.

"I mine papirer står det fuldstændigt klart at det var min biologiske far der indleverede mig til adoption. Som om der slet ikke er nogen tvivl om, at det var sådan min adoption forløb", fortæller Mia Lee. (Foto: © Victor Schrøder Friis DR Nyheder)

En dansk gruppe af adopterede har fået Sydkoreas såkaldte Sandhedskommissionen til at igangsætte en undersøgelse af adoptioner fra Sydkorea til Danmark. Også Ankestyrelsen har iværksat en historisk afdækning af adoptionsformidlingen fra Sydkorea i 1970’erne og 80’erne.

Horisont: Løgnen om Louises adoption

Organisation ser et mønster

Det er organisationen Against Child Trafficking, der har søgt aktindsigt i sagen fra Madagaskar, fordi de har set lignende tilfælde i andre lande.

- Vi følger sagen tæt. Igen og igen ser vi samme mønster – og det er ikke bare i Danmark, men mange steder i verden, siger Arun Dohle, direktør for Against Child Trafficking.

Men det er ikke kun adoptioner fra Madagaskar, som kan være problematiske. Organisationen opfordrer derfor til flere undersøgelser.

- Vi opfordrer på det kraftigste Danmark til at foretage en tilbundsgående og uvildig undersøgelse af alle lande, som blandt andet Norge har besluttet sig for.

Social- og boligministeren har indtil nu afvist, at der skal foretages en undersøgelse af alle afsenderlande gennem tiden.