Naturkatastrofer koster 600 milliarder

De økonomiske omkostninger ved naturkatastrofer var tre gange højere i 2010 end året før, siger FN.

Jordkælvet i Chile i februar sidste år kostede 165 milliarder kroner.

Naturkatastrofer
rundt i verden var i 2010 skyld i skader til næsten 600 milliarder kroner.

Det er tre gange mere end i 2009, siger

FN
i en ny rapport.

Alene jordkælvet i Chile i februar sidste år kostede 165 milliarder kroner. Jordskælvet målte 8,8 på

richterskalaen
.

En serie af oversvømmelser og jordskred ramte Kina i løbet af sommeren, og her opgøres skaderne til 99 milliarder kroner.

Haiti og Pakistan

Den mest dødelige

naturkatastrofe
skete i Haiti, da et jordskælv i januar sidste år rystede hovedstaden Port-au-Prince. 316.000 mennesker omkom, og omkostningerne løber op i 44 milliarder kroner.

Skaderne i forbindelse med de store oversvømmelser i Pakistan i juli og august kostede godt 52 milliarder kroner.

Det er de nyligt udviklede lande, som oplever de største omkostninger, siger

FN
's vicegeneralsekretær for katastrofe hjælp, svenskeren Margareta Wahlström.

Der går en større rigdom tabt, jo rigere landene bliver, siger hun.

Det er især

infrastrukturen
i byerne, der bryder sammen i disse lande. Det skyldes, at bygninger, veje og anden form for infrastruktur er af ringe kvalitet og derfor mere udsatte under for eksempel jordskælv.

Det er Louvain-universitetet i Belgien, der har indsamlet data om

naturkatastroferne
. Universitetet råder over en stor database og udarbejder sine skøn for
FN
.

Facebook
Twitter