Norge har krænket Breiviks menneskerettigheder

Breivik sagsøgte den norske stat for brud på menneskerettighederne og får delvist medhold.

Massemorderen Anders Behring Breivik, som han så ud, da han mødte op til retssagen mod den norske stat for brud på menneskerettighederne. (Foto: © NTB Scanpix, Scanpix)

Afsoningsforholdene for Anders Behring Breivik var en krænkelse af menneske­rettighederne.

Sådan lyder dommen fra Oslo Tingrett i dag i den sag, som den norske massemorder Anders Behring Breivik har anlagt mod den norske stat for brud på menneskerettighederne.

I dommen lægger retten vægt på, at den norske stat har overtrådt menneskerettighederne i forhold til isolationens længde, at der har været mangelfuld begrundelse for tiltaget, begrænsede klagemuligheder og for få kompenserende tiltag.

Samtidig har retten lagt vægt på, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til Breiviks psykiske helbredstilstand, da det blev fastlagt, hvordan Breivik skulle afsone.

Rutinemæssige nøgenvisitationer har heller ikke været tilstrækkeligt begrundede ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Det er ifølge Oslo Tingrett nedværdigende behandling, som det beskrives i menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Den norske stat skal betale Breiviks sagsomkostninger på cirka 330.000 norske kroner.

Domstolen frifinder samtidig den norske stat for brud på menneskerettighederne, når det kommer til brev-, besøgs- og telefonkontrol, står der i dommen.

Under retssagen, som kørte i marts 2016, lagde massemorderen Anders Behring Breivik vægt på, at den norske stat begik brud på menneskerettighederne gennem nedværdigende og umenneskelig behandling ved omfattende isolationsfængsel, begrænsede muligheder for kontakt til andre og et højt antal kropsvisitationer.

Med retssagen forsøgte Breivik at få lempet afsoningsforholdene.

Statens advokat argumenterede for, at den strenge kontrol er nødvendig for at undgå fremtidige angreb, fordi Breivik ønsker at overbevise andre om sine højreekstreme synspunkter.

Anders Behring Breivik dræbte i alt 77 mennesker ved bombeangrebet i det norske regeringskvarter og skudmassakren ved de unge, norske socialdemokraters sommerlejr på øen Utøya den 22. juli 2011.

I 2012 fik han en dom på 21 års forvaring for angrebene.

Menneskerettighedskonventionen

  • Breivik stævnede tidligere i år den norske stat for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 3 og 8.

  • Artikel 3 lyder: Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

  • Artikel 8 lyder: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

  • Den europæiske menneskerettighedskonvention er skrevet ind i norsk lov og skal derfor overholdes.

  • Oslo Tingrett finder, at den norske stat har krænket artikel 3 under Breiviks afsoning, men ikke artikel 8.