Norge tæt på at blive "røgfrit område"

Norge kan blive det første land, der indfører forbud mod rygning på restauranter og cafeer. Et lovforslag kan træde i kraft i 2004. Det er den norske sundhedsminister, Dagfinn Høybråten, som sammen med fagforeningen for restaurationspersonale, står bag lovforslaget.

Norge kan blive det første land, der indfører forbud mod rygningpå restauranter og cafeer. Hvis et lovforslag går gennemStortinget, kan det træde i kraft i 2004.

Det er den norske sundhedsminister, Dagfinn Høybråten, somsammen med fagforeningen for restaurationspersonale, står baglovforslaget.

Arbejderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ved endnu ikke hvadde mener om forslaget, mens Fremskrittspartiet er klart imod.

Sundhedsminister Dagfinn Høybråten mener, at forslaget er enhistorisk milepæl i kampen mod tobaksskader, og det er ikke mindstfremsat for at beskytte ansatte i restaurationsbranchen.

Tjenere og kokke ikke beskyttet

De ansatte irestaurationsbranchen er i dag den eneste gruppe, der ikke ereffektivt beskyttet i lovgivningen mod at blive udsat for passivrygning på arbejdspladsen.

I realiteten er dette en lov mod passiv rygning, som kosterflere menneskeliv end trafikken, siger Høybråten.

Årligt dør mellem 350 og 550 ikke-rygere i Norge af passivrygning. 120.000 astmatikere har store problemer, hvis de går pårestauranter, hvor det er tilladt at ryge.

Ifølge den nugældende norske lovgivning er rygning forbudt defleste offentlige steder fra jernbanestationer til kontorer.

Facebook
Twitter