Norges regering fremlægger forslag til asyl-stramninger

Den norske indvandrer- og integrationsminister Sylvi Listhaug har i dag fremlagt 40 forslag til stramninger af indvandrings- og asylpolitikken.

Norges indvandrer- og integrationsminister Sylvi Listhaug mener, at det høje antal asylansøgere, der kommer til landet, kan have konsekvenser for velfærdssamfundet. (Foto: © Haakon Mosvold Larsen, Scanpix)

Forslagene bygger på et forlig, seks partier i Stortinget indgik i november. De skal begrænse antallet af asylansøgere, der kommer til landet.

Antallet af asylansøgere, der er kommet til Norge er steget fra 11.480 sidste år til 30.538 i år. Det norske udlændingedirektorat vurderer, at tallet næste år kan blive alt fra 10.000 til 100.000.

- Hvis vi bare kommer i nærheden af det sidste tal, kan det få voldsomme konsekvenser for vores velfærdssamfund, sagde Sylvi Listhaug, da hun fremlagde forslagene

Stramningerne vil blandt andet gøre det sværere at få familiesammenføring.

Desuden skal det fremover vare fem år i stedet for tre, før man kan få permanent ophold i Norge. Og der skal stilles strengere krav til norsk-kundskaber og viden om samfundet for at få lov at bo fast i Norge.

- Det vil give et virkelig godt incitament til at gøre en stor indsats for at lære norsk og komme i arbejde for de, som vil til landet, siger Sylvi Listhaug

Forslaget skal nu i høring, inden det skal til behandling i Stortinget om seks uger.