Norsk fjeld bevæger sig: Beboere evakueres for 14. gang

Der er overhængende fare for store jordskred ved fjeldet Mannen, vurderer norske myndigheder.

Geologer kalder det ustabile fjeldparti i Mannen for 'Veslemannen'. Det er det mest overvågede fjeld i Norge. (Foto: Lars Riis Lindevall DR)

De norske myndigheder opjusterer fareniveauet til rødt ved det norske fjeld Mannen, efter at fjeldet har bevæget sig for meget i løbet af de seneste dage.

De 11 beboere, der bor i dalen ved fjeldet, bliver evakueret for tredje gang i år, skriver NRK. Siden 2014 har der været 14 evakueringer.

Fjeldet, der er 1.294 meter højt og ligger i Romsdalen i den vestlige del af Norge, har været under konstant overvågning siden 2009, fordi der er en betydelig fare for et massivt skred fra fjeldpartiet 'Veslemannen'.

Togstrækninger i området mellem Ånsdalsnes og Bjorli er blevet midlertidigt lukket, og politiet har indført færdels- og opholdsforbud.

De største bevægelser i år

Bevægelserne i fjeldpartiet Veslemannen er nu 500 millimeter per døgn i den øvre del og 60 millimeter i den nedre del. Det er de største bevægelser, som er registreret i år, oplyser norske myndigheder.

- Der er tale om et fjeldparti, som har flyttet sig meget. Der er dermed blevet opbygget en spænding, som over tid fører til, at bevægelsen nu øges på trods af, at der ikke er kommet noget særligt nedbør, siger geolog Ingrid Skrede fra det norske Vandressource- og Energidirektorat (NVE).

Regn kan øge risiko

Der er meldinger om regn i løbet af fredagen, hvilket kan forstærke bevægelserne i fjeldet.

- Vandtilførsel har tidligere vist sig at øge bevægelsen i fjeldpartiet, så det bliver spændende at se, hvad nedbøren vil føre med sig, siger Ingrid Skrede, der tilføjer, at fjeldet bliver "mere og mere ustabilt".

Der er fare for et jord- og stenskred på op til 180.000 kubikmeter, hvis 'Veslemannen' styrter ned over dalen, oplyser det norske Vandressource- og Energidirektorat (NVE).

Det mest overvågede fjeld

Eksperter vurderer, at et skred vil ske før eller siden. Spørgsmålet er, hvornår det sker.

Derfor er Mannen det mest overvågede fjeld i Norge og bliver løbende holdt nøje øje med af norske geologer på grund af den overhængende frygt for et alvorligt skred.

I oktober 2014 forudså geologer, at et skred var få timer fra at ske, hvilket satte myndighederne i området i allerhøjeste alarmberedskab, beboere i området blev evakueret, og folk fik forbud mod at opholde sig tæt ved fjeldet. Men skredet skete aldrig.

Også i 2015, 2016 og 2017 blev der iværksat evakueringer af beboerne på grund af frygten for et skred.

Mannen er 1.294 meter højt og har de senere år gjort geologer bekymrede for et skred.
Facebook
Twitter