Norsk medie køber mobildata og afslører soldater og truede personers færden

Med lidt detektivarbejde og pengepungen i orden kan man finde adresserne på kvinder på krisecentre og officerer i betroede stillinger.

Det norske medie NRK kan via mobildata afsløre, hvem der kommer på landets krisecentre og på topsikrede forsvarsområder. (Foto: Grafik: Lone Halse Blinkenberg)

Det norske public servicemedie NRK har for 35.000 norske kroner købt en database med mobildata hos en virksomhed i London.

På den måde har mediet kunnet afsløre bevægelsesdata fra 140.000 norske mobiler og tablets, hvorefter de har kunnet afsløre adskillige soldater og officerers færden, samt 8.700 mobiler, der har befundet sig på norske hospitaler og krisecentre.

Selskabet, som NRK har købt databasen fra, hedder Tamoco og har base i London. Virksomheden præsenterer sig på sin hjemmeside med, at de 'gør præcise data tilgængeligt for alle'.

Der findes adskillige af sådanne firmaer, som opsamler mobildata og sælger videre til kommercielle aktører og andre, som måtte have interesse i at vide, hvor folk befinder sig.

Og det kan spores ret nemt og præcist, viser NRK's undersøgelser af databasen.

Fandt personers adresser, navn og billeder

Konkret indeholder alle moderne mobiler en gps-modtager, der ved hjælp af satellit kan spore telefonens position med få meters afstand. Via forskellige apps slår mange den funktion til. Databasen, som NRK købte, bestod af en tabel med 400.000 millioner kortkoordinater fra mobiler og tablets i Norge for hele 2019.

Alle disse koordinater var knyttet til en dato, et klokkeslæt og en bestemt mobil. Disse informationer plottede NRK ind på et kort, og dermed kunne man opspore adskillige personers ret nøjagtige færden.

Nogle mobiler havde have flere tusinde positioner registreret.

Adskillige af disse personer er ikke "kun" almindelige personer, men har vist sig også at være folk med dybt betroede positioner eller folk på flugt.

Og ved hjælp af disse datainformationer lykkedes det faktisk NRK at finde frem til flere personer - med navn og hjemmeadresse, og det på trods af, at Tamoco ellers havde påstået, at de kun sælger anonymiseret data.

Datatilsyn går ind i sagen

Det norske forbrugerråd er rystet over oplysningerne.

- Det er uden tvivl ulovligt og ikke i tråd med persondataloven, hverken i Norge eller i Europa, siger direktør Inger Lise Blyverket i Forbruker­rådet.

Det norske datatilsyn vil nu åbne en sag mod datavirksomheden.

– Vi vælger at tage den her sag op, for den er meget alvorlig. Det, der er sket her, er meget groft og krænkende for dem, det drejer sig om, siger sektionschef i Datatilsynet Tobias Judin til NRK.

Tamoco har ikke ønsket at medvirke i NRK's artikler.

Her er tre eksempler på, hvem NRK har kunnet opspore:

1. Helt almindelig nybagt far:

NRK kunne finde ud af, at den 30-årige mand ikke kun boede i Stavanger, men også hans specifikke hjemme- og arbejdsadresse. (modelfoto) (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

NRK valgte et tilfældigt nummer og kiggede på mobildataen.

Blandt andet fandt man frem til personens bopæl, fordi der var ekstra mange positioner registreret om natten på den bestemte adresse. Desuden "tjekkede personen ind" på et bestemt sted stort set hver morgen, så her gættede man på, at vedkommende arbejdede.

Men det var ikke det hele - journalisterne fandt også ud af, at personen havde været på hospitalet på en bestemt dato, der senere viste sig at være, da hans søn blev født.

Ved hjælp af en norsk udgave af 'de gule sider' kunne de via adressen slå personens navn op - og via sociale medier lykkedes det at se, at det var en 30-årig mand, der tydeligvis var kærester med en kvinde - og at han arbejdede i et logistikfirma.

En tilfældig dag kunne NRK afsløre hans færden, og at han blandt andet havde været til det, der viste sig at være en hemmelig jobsamtale i frokostpausen. Desuden kunne NRK spore hans præcise færden en dag med en familieudflugt. Som der står i artiklen:

- NRK har en bedre oversigt over, hvad han foretog sig denne dag, end han selv kan huske i dag.

Den 30-årige er dybt rystet over oplysningerne, da han bliver konfronteret med dem.

- Hvad hvis kriminelle havde fået adgang til det her, eller jeg havde været en rig person. I de forkerte hænder kan det blive misbrugt af alle. Det er noget, som staten bør beskytte os imod, siger manden.

2. Personer på krisecenter

På krisecentre befinder sig mange personer, der er tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af vold og trusler. Ofte er der børn involveret. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

NRK har fundet 8.300 forskellige mobiler, der har befundet sig på specielt sårbare områder med enten hospitaler, psykiatriske afdelinger eller krisecentre. Mediet har valgt ikke at opspore disse personer, men ville kunne gøre det på samme måde som med familiefaren herover.

Alene ved Oslo Universitetssykehus, afdeling Ullevål, indeholdt databasen 855 unikke mobiltelefoner. Disse telefoner havde i alt efterladt 61.000 punkter, som viste ejernes bevægelser. Databasen viste også 130 mobiltelefoner, der alle befandt sig på områder, hvor der ligger krisecentre, og hvor der befinder sig personer, der har hemmelig adresse og ønsker at skjule sig ofte fra en voldelig partner.

Det norske patientklagenævn er chokeret.

- Det er urovækkende, hvor meget information man kan få frem. Jeg føler mig frygtelig naiv, når jeg ser på det, som I har fundet frem til, siger patient- og forbrugerombudsmand Anne-Lise Kristensen til NRK.

3. Officer i Nato:

Det kan få fatale konsekvenser, hvis fjenden kender soldaters færden, lyder det fra officer. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Blandt de mange personer, som NRK har fundet frem til, er adskillige personer, der er ansat eller tilknyttet det norske forsvar, og som har indgående kendskab til Forsvarets styrker og svagheder, eller som har adgang til følsomme områder.

Det gælder blandt andet en soldat, som har opholdt sig på området for Forsvarets elitesoldater, og en person, der har opholdt sig på en af efterretnings­tjenestens stationer i Nord-Norge, oplyser NRK.

- Informationen fra appene gjorde det muligt at se, hvilke huse nogle af dem sov i, hvor de arbejdede, hvilke adresser de besøgte, og hvor de var i fritiden, skriver NRK i artiklen.

Oplysningerne bekymrer naturligvis det norske udenrigspolitiske institut (Nupi).

- Var jeg en fremmed efterretningstjeneste, ville jeg se på dette som et kraftfuldt planlægningsværktøj, der kan bruges til at kortlægge enkeltpersoner, siger forsker Erik Reichborn-Kjennerud fra Nupi.

Hver gang du bruger din telefon, efterlader du dig spor - om så du er soldat eller ansat i et supermarked. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Helt konkret har NRK fundet frem til bevægelsesmønstret for en norsk officer, der har ledet en militær udlandsopgave i en krigszone. Det er sket ved at sammenkoble mobildata med de norske sikkerheds­myndigheders kort over såkaldte forbudszoner i Norge - det er zoner, det ikke er tilladt at flyve over eller fotografere.

Officeren har blandt andet befundet sig på en række centrale forsvarsanlæg i Norge, herunder to radaranlæg. Ved at undersøge, hvor mobilen befandt sig om natten, fandt NRK angiveligt frem til personens hjemmeadresse, ligesom en mulig ferie er blevet opsporet.

Hos Forsvaret er man også rystet over afsløringen. Forsvarsledelsen vil nu vurdere, om der skal laves retningslinjer til beskyttelse af sporing af forsvarsansatte.

Blandt de andre militært ansatte er tre cyberansatte, en person med arbejde på en kaserne for specialstyrker og en Nato-officer. Sidstnævnte har ifølge NRK befundet sig på en række navngivne steder, hvilket han selv bekræfter.

- Jeg har været der sidste år engang. Men du har jo datoen. Så god hukommelse har jeg ikke, at jeg ved, hvilken dato jeg var der, men det passer, siger Nato-obersten, der frygter, hvad de åbne mobldata kan blive brugt til.

- Hvis man vil tage drastiske skridt, kan man i yderste konsekvens "fjerne" folk, siger han. Med "fjerne" mener han "slå ihjel".

FacebookTwitter