Nu presser både Merkel og Macron på for ny klimaafgift: 'Vi bliver nødt til at beskytte os'

Den tyske kansler har ellers tidligere været skeptisk over for en ny CO2-grænseafgift.

Den tyske kansler, Angela Merkel, mødtes i går med sin franske kollega, præsident Emmanuel Macron, til et møde i Tyskland. (Foto: © HAYOUNG JEON / POOL, Scanpix)

Hvis EU’s grønne omstilling virkelig skal batte, nytter det ikke noget, at der samtidig bliver importeret en masse varer fra lande uden for unionen, der ikke har de samme skrappe klimakrav som os.

Det er meldingen fra den tyske kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, der nu begge bakker op om en fælles CO2-grænseafgift i EU. Den skal kort fortalt skal sikre, at der bliver betalt ekstra for de klimaaftryk, som de udenlandske importvarer sætter.

- Hvis vi skal have meget ambitiøse klimamål, bliver vi også nødt til at beskytte os selv mod dem, der importerer varer, som er mere skadelige for klimaet, sagde den tyske kansler i aftes i forbindelse med et møde med den franske præsident.

Frankrig har igennem længere tid støttet den nye afgift, mens den tyske regering har været mere skeptisk. Den har frygtet, at det kunne blive opfattet som et protektionistisk tiltag fra EU's side - altså at EU ville forsøge at favorisere sine egne virksomheder ved at pålægge udenlandske varer en høj afgift - og derved føre til gengældelsesaktioner fra andre lande.

Derfor understregede den tyske kansler også, at en sådan afgift skal være forenelig med de handelsregler, Verdenshandelsorganisationen (WTO) har. De kræver blandt andet, at man ikke må diskriminere mellem egne og udenlandske produkter.

- Det bliver ikke let, men vi bliver nødt til at tage opgaven på os, sagde Angela Merkel.

Lige vilkår

Det er Europa-Kommissionen, der har spillet ideen om en CO2-afgift ved EU's ydre grænser på banen.

Den er en del af EU's nye klimapagt, "European Green Deal", hvor det overordnet mål er, at medlemslandene skal være klimaneutrale om mindre end 30 år. Derfor er der ifølge kommissionen brug for en lang række tiltag, herunder den såkaldte 'CO2-grænsetilpasningsmekanisme', hvis det skal kunne lade sig gøre.

- Det giver ikke mening, at vi kun reducerer udledningen af drivhusgasser derhjemme, hvis vi samtidig øger importen af CO2 fra udlandet, lød det ifølge Financial Times tidligere på året fra kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Afgiften skal blandt andet modvirke, at virksomheder i Europa ikke bare outsourcer deres produktion til mindre klimavenlige lande i takt med, at EU-kravene bliver strammet.

Derudover skal den skærme de europæiske producenter mod unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder, der kan producere langt billigere, fordi de eksempelvis ikke er underlagt samme krav om at skære ned på deres drivhusgasudledninger.

Ursula von der Leyen talte om den nye grænseafgift, da hun tidligere på året var i Davos til World Economic Forum. (Foto: © Denis Balibouse, Scanpix)

Milliarder i kassen

EU-kommissionen håber derudover, at afgiften, der skal målrettes særlige sektorer, kan få andre lande til at følge trop og skærpe deres egne klimakrav.

- Så vil en CO2-grænseafgift ikke være nødvendig, lød det i januar fra Ursula von der Leyen.

Ifølge kommissionens eget foreløbige skøn kan afgiften indbringe mellem 37 og 104 milliarder kroner årligt til EU-kassen, alt afhængigt af hvordan den bliver udformet. Og kommissionen har for nylig foreslået, at pengene kan bruges til at tilbagebetale noget af den enorme corona-genopretningsfond, som EU-landene lige nu forhandler om.

Det er uvist, hvor alle landene hver især står i forhold til afgiften. Den danske regering har dog tidligere meddelt, at den er åben over for ideen, og at den vil bidrage "aktivt og konstruktivt" til kommissionens arbejde med at undersøge mulighederne for en grænseafgift.

- En sådan mekanisme kan potentielt bidrage til at undgå, at ambitiøse europæiske klimatiltag giver virksomheder i 3. lande en konkurrencefordel og fører til karbonlækage, lød det tidligere på året i et folketingssvar fra skatteminister Morten Bødskov (S)

DI: Bekymret for USA og Kina

Ministeren understregede dog også, at en sådan afgift hverken må stride mod WTO’s regler, være "skjult protektionisme" eller blive for tung at administrere. Det er man enig i hos Dansk Industri (DI), som også bakker op om selve ideen.

- Tankesættet bag en grænseafgift er utrolig sympatisk, men det er nemmere sagt end gjort at indføre den. Det bliver noget af et regneark, når man eksempelvis skal finde ud af, hvem der forurener mere end andre, og hvor stor afgiften skal være. Det er jo ikke sådan, at kinesiske virksomheder over en bred kam forurener mere end europæiske, siger Peter Thagesen, der er underdirektør hos DI.

Derudover er spørgsmålet også, hvordan resten af verden, ikke mindst Kina og USA, vil opfatte den. I USA har snakken om en CO2-afgift allerede vakt opsigt - og bekymring.

- Selvom EU siger, at det handler om at sætte fokus på den grønne omstilling og sikre ens spilleregler mellem europæiske og udenlandske virksomheder, så kan det nemt blive opfattet som europæisk protektionisme. Derfor er vores største bekymring, hvordan amerikanerne og kineserne vil reagere på det, siger Peter Thagesen og tilføjer:

- Derfor er det vigtigt, at man finder en model, hvor man kan få de andre lande med sig. Vi mener, at det i første omgang kunne være en god ide at prøve systemet af på nogle meget energikrævende produkter, eksempelvis stål og aluminium, for at se, om det virker, siger han.

Danmark ser gerne, at EU øger sine klimaambitioner. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

R: I Danmarks interesse

Den radikale europaparlamentariker Morten Helveg Petersen, der næstformand i Europa-Parlamentets udvalg for industri, forskning og energi, er glad for den tyske melding. Han mener nemlig, at en sådan grænseafgift er nødvendig for EU’s grønne ambitioner.

- Det bliver ekstremt kompliceret og bøvlet øvelse at lave en afgift på en ordentlig måde, og der vil være masser af kritik om protektionisme. Men den er nødvendig for vores høje ambitioner på klimaområdet. De danske og europæiske virksomheder skal ikke betale prisen for det ved at blive udkonkurreret, siger den radikale politiker.

Planen er, at EU-kommissionen vil præsentere sit udspil til den nye grænseafgift senere på året, og alt afhængigt af, hvordan forslaget kommer til at se ud, er det både medlemslandene og Europa-Parlamentet, der kommer til at skulle godkende det.

Men Morten Helveg Petersen håber, at den danske regering vil presse på for, at den bliver ført ud i livet.

- Det er i vores egen soleklare interesse, at den bliver til noget. Men det bliver en kamp fra dør til dør blandt medlemslandene. Der bør dog være en fælles interesse i, at lande uden for EU ikke kan importere produkter med høj CO2-beslastning ind i EU, tilføjer han.