Nye lande med i Euro-samarbejde

Slovenien, Estland og Litauen binder deres valuta til euroen, så den i fremtiden ikke må afvige mere end plus/minus 15 procent i forhold til en fastsat kurs. Fastlåsningen er første skridt på vejen mod at skifte landenes egen valuta ud med euro.

De tre nye EU-lande Slovenien, Estland og Litauen blev søndagoptaget i EU's valutasamarbejde ERM2, som binder landenes valutatil euroen.

Efter to års medlemskab kan landene søge om at få euro som deresvaluta.

Samarbejdet indebærer, at ERM2-landene skal sørge for, at deresvalutakurs ikke svinger mere end plus/minus 15 procent i forholdtil den kurs, som valutaerne låses fast til, også kaldetcentralkursen.

Med optagelsen af de tre nye lande i ERM2 har Den EuropæiskeCentralbank (ECB) derfor fastsat centralkursen samt det bånd, somvalutaen skal bevæge sig inden for i hvert enkelt land.

Estland:Centralkurs: 15,6466 kroon pr euro, med et bånd fra 13,2996 -17,9936 kroon pr euro.kroon pr euro.

Litauen:Centralkurs: 3,45280 litas pr euro, med et bånd fra 2,93488 -3,97072 litas pr euro.

Slovenien:Centralkurs: 239,640 tolar pr euro, med et bånd fra 203,694 -275,586 tolar pr euro.Kurser i fht. euro.

Udsvingsgrænserne ventes ikke af volde problemer for hverkenEstland eller Litauen, der allerede har bundet deres respektivevalutaer op mod euroen med en fast kurs, mens Slovenien pånuværende tidspunkt har en delvist flydende valutakurs, og derforkan få sværere ved sin nye fastkurspolitik.

De tre lande gør Danmark selskab

Siden euroens indførelse i begyndelsen af 1999 har Danmark væreteneste land i ERM2. En særaftale for den danske krone begrænserudsvinget til plus/minus 2,25 procent omkring centralkursen på7,46038 kr. pr euro, så kronen må bevæge sig mellem kurs til7,62824 og kurs 7,29252 i forhold til euro.

Det ventes, at fire af de andre nye EU-lande, Cypern, Letland,Ungarn og Malta, sigter på en indtrædelse i ERM2 i løbet af næsteår, mens det endnu er uvist, hvornår Polen, Tjekkiet og Slovakietplanlægger optagelse i ERM2.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk