Ole Ryborg: Kontroversielt lovforslag kan give nye grænseproblemer

Det britiske Underhus gav i går sit foreløbige ja til et kontroversielt lovforslag, der ifølge EU er i strid med brexit-aftalen.

Den britiske premierminister Boris Johnson. (Foto: pool © Scanpix)

Du troede måske, at brexit så småt var ved at være overstået.

Men selvom Storbritannien for ni måneder siden lavede en skilsmisseaftale med EU og efterfølgende forlod den europæiske union, så fortsætter miseren lidt endnu.

I hvert fald blev de første skridt i går taget til at bryde den internationale aftale, som premierminister Boris Johnson i sin tid gav hånd med EU på.

I aftes godkendte et flertal i det britiske parlament nemlig at gå videre med et kontroversielt lovforslag fra premierminister Boris Johnson, der ifølge EU er i strid med international lov.

Ved gårsdagens førstebehandling stemte 340 for, mens 263 stemte imod. 30 medlemmer af det konservative parti valgte slet ikke at stemme og to stemte imod.

Det evige spørgsmål om den irske grænse

Det er det evindelige spørgsmål om grænsen mellem Irland, som er forblevet i EU, og Nordirland, der fortsat spøger. Det fortæller DR's EU-korrespondent, Ole Ryborg.

- Et af nøglepunkterne i skilsmisseaftalen er aftalen om, hvordan man kan sikre, at varer og dyr kan komme ind over grænsen mellem Irland og Nordirland, uden at der er behov for kontrol. Altså uden at der skal være kontrolposter, siger han.

Spørgsmålet om den irske grænse er særligt følsom, på grund af den fredsaftale, som i 1990'erne blev indgået mellem de to lande.

Før den var told- og politistationer noget, der blev angrebet og til tider bombet i striden mellem katolikker og protestanter.

- Derfor har man lavet en aftale, der regulerer, hvordan man undgår kontrol ved grænsen. Og det er den del af aftalen, som Storbritannien nu vil ændre på. Dermed risikerer man, at der nu igen kan opstå problemer, hvis varer skal ind og ud, siger Ole Ryborg.

- Johnson smider paraplyen væk

Selvom Brexit er ført ud i livet, så er Storbritannien stadig i det, man kalder overgangsfasen.

Overgangsfasen gik i gang den 31. januar, da Storbritannien trådte ud af EU og brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien trådte i kraft, og slutter den 31. december.

Imens er Storbritannien stadig bundet af visse af EU’s regler.

EU og Storbritannien er i gang med at forhandle en handelsaftale, der skal gælde efter årets udgang – men lige nu er forhandlingerne gået i hårdknude.

- Lykkes det ikke at få den handelsaftale på plads, så bliver skilsmisseaftalen, hvor der står, hvordan man skulle regulere handlen hen over grænsen mellem Irland og Nordirland, aktuel, siger han og fortsætter:

- Det, man aftalte for ni måneder siden, er en paraply, til hvis det skulle blive regnvejr. Og lykkes det ikke at lave en handelsaftale, så bliver det regnvejr. Og det er lige præcis nu, at Boris Johnson så alligevel smider paraplyen væk. Det er det, der gør EU meget bekymrede.

Hvad går lovforslaget ud på?

  • Kort fortalt omhandler lovforslaget briternes indre marked - ikke mindst Nordirland, der sammen med England, Wales og Skotland forlod EU-samarbejdet i begyndelsen af året.

  • Formålet med lovforslaget er at forhindre, at handlen mellem de fire lande bliver forstyrret, hvis Storbritannien til nytår forlader EU uden en aftale.

  • For at undgå en ny, hård grænse mellem de gamle arvefjender Nordirland og Irland, der stadig er med i den europæiske union, gik den britiske regering med til, at nordirerne forsat skal følge en del EU’s regler – blandt andet når det kommer til statsstøtte og toldregler.

  • Samtidig blev EU og Storbritannien enige om, at der skal udfyldes tolderklæringer, når der skal sendes varer fra Nordirland til de tre andre lande – og omvendt.

  • Men med det nye lovforslag lægger den britiske regering nu op til, at den helt eller delvist kan tilsidesætte de dele af aftalen, som blev indgået efter langstrakte og højspændte forhandlinger.

  • Den britiske regering har samtidig indrømmet, at lovforslaget er i strid med britisk lov, men kalder det samtidig en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Aftaler skal overholdes

Da lovforslaget blev fremsat i sidste uge blev det rigtigt nok mødt med fordømmelse og bekymring fra EU's side.

Selvom den britiske minister for Nordirland, Brandon Lewis, forsikrede om, at der kun er tale om et ”meget specifikt og begrænset” brud med international lovgivning, så faldt det ikke i god jord.

- Meget bekymret over meldingerne fra den britiske regering om dens intentioner om at bryde udtrædelsesaftalen. Det vil være et brud med international lovgivning og underminere tilliden, skrev formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, på Twitter og tilføjer "pacta sunt servanda", der er latin for "aftaler skal overholdes".

Forslaget forventes at blive revideret i parlamentet i næste uge, hvor parlamentsmedlemmerne skal stemme om i hvert fald et ændringsforslag.

Herefter skal det til afstemning i parlamentets andet kammer, House of Lords, hvor det forventes at blive nedstemt, hvorefter det igen skal til afstemning i parlamentet i en ændret udgave. Det kommer formentlig til at tage til udgangen af september, inden forslaget er færdigbehandlet, vurderer Ole Ryborg.

Facebook
Twitter