Opgør i Polens Højesteret: EU's mareridt bliver til virkelighed

Allerede før kontroversiel lov træder i kraft i Polen i morgen, er EU klar med modsvar.

Tusinder polakker har demonstraret mod omstridte reformer af landets domstole. Her ved Polens højesteret. (Foto: Agencja Gazeta © Scanpix)

En lavere

pensionsalder
lyder umiddelbart uskyldigt.

Men i Polen kan netop det have omfattende konsekvenser, når regeringens beslutning om at sænke

pensionsalderen
for dommere i den polske
højesteret
træder i kraft i morgen.

På grund af den lov risikerer Polen Europa-Kommissionens hårdest tænkelige straf, nemlig at få frataget sin stemmeret, når

EU
’s ministre mødes. Og bekymringen i
EU
over, at Polens domstole bliver politiske, har i dag fået Europa Kommissionen til at indlede en juridisk procedure for at beskytte uafhængigheden af den polske
højesteret
.

Polen har nu en måned til at svare på

kommissionens
skrivelse, der er et indledende skridt til en retssag ved
EU
Domstolen.

Hvad indebærer reformerne af de polske domstole?

I morgen træder den del af

reformerne
i kraft, der tvinger 27 ud af 72 dommere i
højesteret
på pension – regeringen og
parlamentet
har nemlig sænket
pensionsalderen
fra 70 år til 65.

Kritikere frygter, at det national-konservative regeringsparti, Lov og retfærdighed, udpeger

loyale
partistøtter på de ledige poster.

Med en anden del af

reformen
kan regeringen vælge sine egne medlemmer til det råd, der udpeger dommere over hele Polen og kandidater til blandt andet højesteretsdommere.

På den måde har regeringen ifølge

iagttagere
reel mulighed for at påvirke valget af dommere.

Den polske regering har tidligere reformeret forfatningsdomstolen – den udpegede egne dommere til domstolen og ændrede dens arbejdsgange, så domstolen nu ifølge eksperter fungerer mindre effektivt end før.

Forfatningsdomstolen beslutter, om

lovforslag
vedtaget af
parlamentet
og
senatet
er i
overensstemmelse
med den polske grundlov. Har regeringen kontrol her, har den ifølge kritikere kontrol over, om en lov kan blive til virkelighed.

Hvorfor er reformerne så kritiserede?

Reformen
udgør en trussel mod magtens tredeling og dermed domstolenes uafhængighed, lyder det fra
Europa-Kommissionen
og fra en række polske eksperter og analytikere.

Polens domstole bliver ifølge

kommissionen
nu styret af regeringen.

Særligt frygter man for konsekvensen af

reformen
af den polske
højesteret
: Den kan godkende eller underkende et valgresultat. Kritikere er nervøse for, at
regeringspartiet
vil bruge
højesteret
til at underkende et for den ufordelagtigt valgresultat.

EU
frygter også for
retssikkerheden
i resten af Europa. Andre lande vil ikke længere kunne stole på, at afgørelser fra polske domstole er uafhængige, eksempelvis ved sager om kriminalitet på tværs af grænserne.

Hvorfor indfører den polske regering reformerne?

Domstolene i Polen har behov for en modernisering, mener regeringen.

De har nemlig været hindret af bureaukrati og indflydelse fra dommere fra kommunisttiden - dommere, som ifølge regeringen varetager deres egne interesser. Ét af regeringens

valgløfter
var netop at fjerne folk fra kommunisttiden fra magten.

Hvordan har EU reageret på de polske reformer?

Reformen
har fået
Europa-Kommissionen
til at sætte proceduren for unionens hårdeste strafudmåling i gang.

Den sættes i gang, når et medlemsland forbryder sig mod

EU
’s love og regler for demokrati. De regler overtræder Polens
reformer
, lyder det.
EU
-proceduren kan ende med, at Polen fratages sin stemmeret, når
EU
-landenes ministre tager beslutninger om alt fra udledning af nitrat til barsel for mænd.

Siden den polske regering trådte til for to og et halvt år siden, har den indført en stribe

omstridte
reformer
og love. Udover at reformere domstolene har den blandt andet taget kontrol med de statslige
medier
og besluttet at fælde hundredetusinde træer i den polske del af Europas sidste urskov.

Hvad går domstolsreformen ud på?

  • Regeringen og parlamentet har vedtaget at tvinge 27 ud af 72 af dommerne i den polske højesteret på pension. Det er 40 procent af højesteretsdommerne. Loven sænker pensionsalderen for dommere i Polens øverste domstol fra 70 år til 65.

  • Den polske præsident får mulighed for at udpege nye dommere.

  • Den reform er en del af i alt 13 reformer af Polens domstole – fra regionale domstole, over forfatningsdomstolen, til højesteret.

Facebook
Twitter